Studierådgiver/PP-rådgiver

Rådgivingstjenesten ved Fagskolen innlandet består av to rådgivere/PP-rådgivere, og en helserådgiver. De tre utgjør et team, der målet er å hjelpe deg som student til å oppleve at skolen er et godt og trygt studiested.

Skolens helserådgiver heter Ann Sofie Rekslen. De to andre rådgiverne, Ingvild Halås og Morten Arnesen, har ansvaret for kommunikasjon med studenter, individuelt og klassevis, om forhold ved skolen. Ingvild og Morten gir individuell studierådgivning, bistår studenter med spesielle behov og koordinerer lese-, skrive- og matematikkartleggingen. De bistår også med karriereveiledning, og kan ved behov henvise videre til annen faglig kompetanse.

Ved Fagskolen Innlandet gjennomføres en obligatorisk kartlegging av hver enkelt students lese-, skrive- og matematikkferdigheter (senest en måned etter skolestart for heltid/deltid, senest på andre samling for nettbaserte tilbud). PP-rådgivning gis til studenter som ønsker ekstra bistand med lesing, skriving og studieteknikk. Dette kan innebære kartlegging og tolkning av tester knyttet til lese-skriveprosjektet, og studentene kan få tilbud om studieteknikk og bruk av digitale læremidler. Dette gjøres både individuelt og i grupper. Ved behov foretas også ytterligere testing av studentene.

Ingvild Halås treffes på rom 223.
Morten Arnesen treffes på rom 221.  
Telefon 61 14 54 05
E-postadresse: radgiver@fagskolen-innlandet.no

Tilrettelegging

Studenter som har behov for bistand med lesing/skriving/studieteknikk, kan også få innvilget tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen. Dette kan omfatte bruk av PC, lengre tid, opplesing av oppgaver/besvarelser og en kombinasjon av muntlig og skriftlig prøveform. Ved tilrettelegging av medisinske årsaker må legeattest fremlegges.

Studenter som behøver det, kan også få 2- 4 timer ekstra matematikkhjelp etter ordinær skoletid (i ukene 42 - 51, evt. med forlengelse).