Kongsberg Automotive. Foto: Tom A. Kolstad

Tegningslære

Modulutdanning: Jobber du med produksjon? Vil du bli bedre i å bruke tekniske tegninger og digitale kommunikasjonsverktøy? I dagens industri med masseproduksjon og automatiserte produksjonslinjer, er vi avhengig av entydig kommunikasjon av komponenters form, dimensjoner og presisjon. Vi må dokumentere produkters egenskaper og utforming, og dette skjer i stor grad i form av tekniske 2D- og 3D-tegninger.

Hva lærer du?

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om maskinteknisk drift, verktøy og vedlikehold, og de skal kunne gjøre rede for valg av løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen industriell produksjon. De skal ha kunnskap om sikkert bruk og valg av verktøy og vedlikehold av dette for å bedre produksjonsflyten og sikre HMS i alle prosesser i bedriften.

Studentene skal kunne analysere og identifisere faglige problemstillinger innen fagfeltet og foreslå konkrete strategier/tiltak for å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet, med mål om å levere rett kvalitet til sluttkunde. Studenten bidrar da til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring.

Modulen er en del av Industriell produksjon i praksis

Hva kan du bli?

Studiet gir fordypning i fagområdet tegningslære. Du vil bli spesialist på ditt fagområde og utvikle din IKT-kompetanse.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger
Lengde: 8 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2023
Søknadsfrist: 02.01.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781

Modulen inngår i studiet Industriell produksjon i praksis. Studiet består av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 5 studiepoeng:

  • Hydraulikk (5 stp.)
  • Tegningslære (5 stp.)
  • Elektro (5 stp.)
  • Transmisjoner (5 stp.)
  • Maskinering (5 stp.)
  • Vedlikehold (5 stp.)

Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad. En modul er en kort deltidsutdanning, og du kan lese mer om modulutdanning her.