Sirkulærøkonomi og gjenbruk i trevarebransjen

Modulutdanning: Ønsker du å lære om hvordan trematerialer og trebaserte materialer påvirker miljøet?

Modulen gir deg kunnskap om bransjens egenart og historie, og hvordan trematerialer og trebaserte materialer påvirker miljøet. Utdanningen tar for seg sirkulærøkonomi, gjenvinningspolitikk og verdikjeder. Du vil få kunnskap om gjenbruk og ombruk av trematerialer og trebaserte materialer.

I løpet av utdanningen vil du

  • lære hvordan du designer produkter for gjenbruk og ombruk og om bruk av resirkulerte materialer
  • lære om grønne forretningsmodeller og hvordan få fortjeneste på ombruk
  • lære om retursystem for tidligere produserte/solgte produkter og omarbeiding av disse

Sentralt står også hva bedrifter kan gjøre for å oppnå bærekraftmålene, dessuten mål om faktisk energibruk og utslipp i produksjonen. Du får innblikk i bærekraftig markeds- og salgsutvikling med tanke på returordning og miljøfokus.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Sirkulærøkonomi og bærekraft 
  • Sertifisering og rapportering, regelverk og dokumentasjon 
  • Innsamling, sortering, resirkulering og kvalitet i sorteringsarbeidet
  • Design og optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft
  • Operasjonalisering av sirkulærøkonomi i egen bedrift

Hva kan du bli?

Denne modulutdanningen er en av flere moduler som egner seg først og fremst for deg som allerede jobber i norsk trevarebransje. Dette er bedrifter som produserer enten dører, vinduer, innredninger eller trapper. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne bidra til fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i egen bedrift og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 10 studiepoeng.  Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 15 uker
Omfang: 10 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 7, 2024
Søknadsfrist: 18.01.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal