Maskineringsdesign

Modulutdanning: CNC-maskinering er en av de mest brukte prototyping- og produksjonsmetodene i dag, spesielt for metalldeler. Til tross for dette er det mange som ikke er bevisste konsekvensene designvalg har på maskineringsprosessen.

For å oppnå best effektivitet, resultat, mindre kostnad og feilproduksjon, er det viktig å optimalisere designet av deler for produksjonsmetoden. Modulen vil gi deg en innføring i sponfraskillende produksjonsmetoder, CNC programmering og sist, men ikke minst design av deler for maskinering.

Modulen inngår i Industriell produksjon i praksis

Hva lærer du? 

Følgende temaer inngår i modulen: 

  • Typer sponfraskillende produksjonsmetoder   
  • CNC programmering 
  • Design for produksjon 
  • Alternative produksjonsmetoder

I modulen får du innføring i både CNC-fresing, dreiing og boring, og hvordan designe gunstige deler for disse. Eksempler på aspekter man bør ta hensyn til når du designer en del som skal CNC-maskineres, er rekkefølge på operasjoner, oppspenning, svinn og samsvar mellom utforming og verktøy. Ved å ta smarte beslutninger i designet kan du redusere nødvendig innsats under maskineringen, noe som igjen reduserer kostnadene og ledetiden.

Modulen er lagt opp til å gi en forståelse for mulighetene og begrensningene til produksjonsmetoden. Dette får du gjennom en kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Du vil få jobbe med en praktiske oppgaver der du prøver å utforme deler selv og programmere maskinering av disse.

I prosjektet vil du ha tilgang til lab med CNC-ruter og fresemaskin, i tillegg til mange andre produksjonsverktøy som ulike typer 3D-printere. Labben har også kraftige datamaskiner, digitale skissebrett, nyeste programvarer m.m.

Hva kan du bli? 

Etter endt modulutdanning vil du ha økt kunnskap og erfaring om maskinering og design for maskiner. Dette er en svært ettertraktet kompetanse hos mange bedrifter i dag; gjennom denne modulen vil du kunne ta det første steget på veien mot å bli ekspert på utvikling av komponenter for maskinering. Du vil uansett få mulighet til å ha tettere og mer effektivt samarbeid med konstruktører eller CNC-operatører i bedriften din. Modulen er relevant enten du er konstruktør eller CNC-operatør selv, eventuelt hvilken som helst stilling i en bedrift som bruker maskinering. Du vil også kunne være med på utvikling av eksiterende løsninger eller helt nye løsninger i bedrift.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger
Lengde: 8 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 10, 2024
Søknadsfrist: 16.02.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal