LEAN AdobeStock

Modulutdanning: Etter gjennomført modulutdanning får du kunnskap om hva Lean er og hvordan metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Foto: AdobeStock

Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og de skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.

Modulen er en del av Manufacturing 4.0

Innhold

  • Begrep/definisjoner – hva Lean er
  • Fra ressurs- til kundefokus og flyt i verdikjeden
  • Hvordan iverksette en Lean-basert driftsstrategi
  • Hvordan skape en lærende organisasjon med kontinuerlig forbedring gjennom Lean
  • Planlegge, lede og kontrollere produksjon iht. kundekrav, kvalitet og HMS
  • Slik bruker næringslivet Lean: Casestudier, presentasjoner, bedriftsbesøk
  • Bruk av refleksjonsoppgaver, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver
  • Rapportering, rapportskriving og presentasjon
  • Praksis på LeanLab (Læringsfabrikken Raufoss)

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er og hvordan metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. De skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og de skal ha forståelse for at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap. Studentene skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og de skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder. De skal også foreslå konkrete strategier og tiltak til hvordan en bedrift kan drive kontinuerlig forbedring og utvikle en helhetlig kultur.

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

 

 

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: Tilsvarer 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Kontinuerlig
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.