LEAN AdobeStock

Modulutdanning: Etter gjennomført modulutdanning får du kunnskap om hva Lean er og hvordan metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Foto: AdobeStock

Lean

Modulutdanning: Målet med studiet er at du skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og du skal kunne kartlegge og analysere prosesser, verdi og -forsyningskjeder.

Lean-modulen er en del av Manufacturing 4.0

Hva lærer du?

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er, og hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Du skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og du skal ha forståelse for at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap. Du skal kunne benytte ulike virkemidler fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og du skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder. Du skal også foreslå konkrete strategier og tiltak til hvordan en bedrift kan drive kontinuerlig forbedring og utvikle en lærende organisasjon.

Studiet er modulbasert over ca. 8-10 uker med digital og desentralisert undervisning, ulikt fra modul til modul. Modulene kan tas uavhengig av hverandre. Du setter sammen de modulene som passer best etter eget behov.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg spisskompetanse innen leanfilosofi og -ledelse. Du får en fordypning i fagområdet, noe som gir kompetanse for å drive kostnadseffektive prosesser i ulike bedrifter.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 12.12.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 

Lean inngår i studiet Manufacturing 4.0. Studiet består av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 10 studiepoeng:

Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad.