LEAN AdobeStock

Modulutdanning: Etter gjennomført modulutdanning får du kunnskap om hva Lean er og hvordan metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Foto: AdobeStock

Lean

Modulutdanning: Utdanningen gir deg kunnskap om ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og du lærer hvordan du skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.

En modul er en kort deltidsutdanning som kan tas separat eller inngå i et større fagskole-studium. Lean-modulen er en del av Manufacturing 4.0

Hva lærer du?

Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kunnskap om hva Lean er, og hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Du skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og skal ha forståelse for at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap. Du skal kunne benytte ulike virkemidler fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder. Du skal også foreslå konkrete strategier og tiltak til hvordan en bedrift kan drive kontinuerlig forbedring og utvikle en lærende organisasjon.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg spisskompetanse innen leanfilosofi og -ledelse. Du får en fordypning i fagområdet, noe som gir kompetanse innen viktige faktorer for å drive kostnadseffektive prosesser i ulike bedrifter og organisasjonen.

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 4, 2023
Søknadsfrist: 16.12.2022
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781

Lean inngår i studiet Manufacturing 4.0. Studiet består av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 10 studiepoeng:

Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad. En modul er en kort deltidsutdanning, og du kan lese mer om modulutdanning her.