Industrielt vedlikehold i praksis

Modulutdanning: Vedlikehold er en essensiell aktivitet omkring alle former for produksjon og produksjonsutstyr. Valg av strategi for og organisering av vedlikehold er viktig med tanke på å gjøre virksomheten robust og pålitelig.

Denne modulen vil gi deg grunnkompetanse i å bidra til planlegging og dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter. Du får også en innføring i HMS og forbedringsarbeid knyttet til industrielt vedlikehold.

Modulen inngår i Industriell produksjon i praksis

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

 • Planlegging
 • Dokumentasjon
 • HMS
 • Forbedringsarbeid

Du får innføring i følgende temaer:

 • Sikkert vedlikehold (HMS)
 • SJA (Sikker Jobb Analyse)
 • Arbeidstillatelse og risikoanalyse
 • Total vedlikeholdsforståelse
 • Tilstandsbaserte kontroller
 • Operatørvedlikehold
 • Lean vedlikehold
 • Samarbeid, kunnskapsutveksling og dokumentasjon

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne delta i

 • å utvikle vedlikeholdsprosesser i en bedrift.
 • å foreslå konkrete strategier/tiltak for økt vedlikeholdsforståelse.
 • å utvikle en helhetlig kultur for vedlikehold og kontinuerlig forbedring.

Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger
Lengde: 8 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Ikke avklart
Søknadsfrist: Ikke avklart
​​​​​​​Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal