Industriell produksjon i praksis Tom Kolstad

Fra produksjonen ved Kongsberg Automotive. Foto: Tom Kolstad

Industriell produksjon i praksis

Utdanningen gir deg kompetanse om viktige faktorer for å drive kostnadseffektiv industriproduksjon; fagområdene er hydraulikk, tegningslære, elektro, transmisjoner, maskinering og vedlikehold. Hvert av de seks fagområdene er en egen modul.

Studiet består altså av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 5 studiepoeng. Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad.

Hva lærer du?

Studiet omfatter følgende seks moduler:

Du får kunnskap om maskinteknisk drift, verktøy og vedlikehold, og du skal kunne gjøre rede for valg av løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen industriell produksjon. Viktige temaer er også sikker bruk og valg av verktøy, og vedlikehold av dette for å bedre produksjonsflyten og sikre HMS i alle prosesser i bedriften.

Modulene kan tas uavhengig av hverandre. Studenten setter sammen de modulene som passer best etter individuelle behov.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne analysere og identifisere problemstillinger innen fagfeltet og foreslå konkrete strategier/tiltak for å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet. Med den nye kompetansen kan du bidra til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring. 

Fullført studium (seks moduler) gir 30 studiepoeng. Beregnet studietid er ca. 8-10 uker med digital og desentralisert undervisning, ulikt fra modul til modul.

Gjennomføring

Modul 1: Hydraulikk
Søknadsfrist: 15.10.2022. Oppstart uke 42, 2022

Modul 2: Tegningslære
Søknadsfrist: 02.01.2023. Oppstart uke 02, 2023

Modul 3: Grunnleggende industriell elektro
Søknadsfrist: 16.03.2023. Oppstart uke 12, 2023 (første fysiske samling uke 13)

Modul 4: Industriell vedlikehold i praksis
Søknadsfrist 07.08.2023. Oppstart uke 34, 2023

Modul 5: Roterende kraftoverføringer - transmisjoner
Søknadsfrist 30.10.2023. Oppstart uke 47, 2023

Modul 5: Sponfraskillende bearbeiding - maskinering
Søknadsfrist 16.02.2024. Oppstart uke 10, 2024

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal