Natur- og kulturbasert entreprenørskap (2 år)

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Med dette studiet får du kompetanse om økonomi, ledelse og markedsføring, og du får testet dine egne ideer gjennom studiet. Dermed øker sjansen for at satsingen din på ny virksomhet blir levedyktig.

Kurskode
FPS04N
Nettbasert


Studiet er nett- og samlingsbasert, og du kan utdanne deg mens du er i jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter.  Bestått studium gir tittelen «Agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap».

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 
1. Fullført og bestått videregående opplæring, alle linjer. 

2. Fem års praksis relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang.
Les mer på skolenes hjemmesider. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med nettbasert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende. Studentene skal også være ut i bedrift (40 timer).

Studiet betår av tre hovedemer i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

1. Driftsledelse og økonomi
2. Fra idé til bedrift
3. Produksjon og salg av natur- og kulturbaserte tjenester og produkter
4. Hovedprosjekt

Fullstendig studieplan kan hentes på www.al.vgs.no eller 
www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruk. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.