Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan totalinnkjøp og innkjøpsprosessen påvirker bedriftens bærekraft og kostander ved å gå fra lineær økonomi til sirkulærøkonomi. Det sees på valg av leverandører, energikilder, lager og transportløsninger som alle som er både kostnadseffektive og bærekraftige.

Denne modulutdanningen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

I tillegg vil det sees på hvordan bedrifter kan sette krav til leverandører når det gjelder for eksempel produktets egnethet for gjenbruk, krav til sluttbehandling, økonomisk gunstig i et livsløpsperspektiv, miljøskadelige stoffer og etikk. 

Innhold

  • Innkjøp betydning for bedriften inn mot effektiv drift og bærekraft
  • Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot digitalisering
  • Innkjøpsprosessen   

Læringsutbytte

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.  

Studiepoeng

Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.  

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.    

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker i søknadsskjemaet. 

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2023 
Søknadsfrist: 2. januar 2023
Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Last ned søknadsskjema