Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan totalinnkjøp og innkjøpsprosessen påvirker bedriftens bærekraft og kostnader ved å gå fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi. Sentralt står valg av leverandører, energikilder, lager- og transportløsninger som er både kostnadseffektive og bærekraftige.

Studiet tar for seg hvordan det settes krav til leverandører når det gjelder f. eks. produktets egnethet for gjenbruk, krav til sluttbehandling, livsløpsperspektiv og økonomi, miljøskadelige stoffer og etikk. 

Modulen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Hva lærer du?

Studiet har følgende hovedtemaer:

  • Innkjøpets betydning for bedriften og dens effektive drift og bærekraft
  • Digitalisering og totalkostnader ved innkjøp
  • Innkjøpsprosessen   

Du får kunnskap om grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, hvordan et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i bærekraftig retning.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.  

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 15, 2024 
Søknadsfrist: 13.03.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal