Bærekraft i verdikjeden Foto: AdobeStock

Bærekraft i forsyningskjeden

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan man kan se bedriften i lys av en større forsyningskjede med flere aktører, hvordan det grønne skifte påvirker egen bransje og forsyningskjede, og hvilke muligheter som finnes for å drive utvikling med utgangspunkt i bærekraft.

Denne modulutdanningen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Det sees på hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede, og hvordan bedrifter kan forstå og jobbe for å forbedre sin egen forsyningskjede i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål.

Innhold

  • Forsyningskjeder og forsyningsledelse
  • Bærekraft og sirkulær økonomi
  • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet  

Læringsutbytte

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.  

Studiepoeng

Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 36, 2023
Søknadsfrist: 7. juni 2023
Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Last ned søknadsskjema

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.  

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.   

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker i søknadsskjemaet.