Bærekraft i verdikjeden Foto: AdobeStock

Bærekraft i forsyningskjeden

Modulutdanning: Utdanningen lærer deg å se bedriften som del av en større forsyningskjede med flere aktører, og hvordan det grønne skiftet påvirker egen bransje og forsyningskjede. Sentralt står også hvilke muligheter som finnes for å drive utvikling med utgangspunkt i bærekraft.

Et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen forsyningskjede, og studiet tar opp hvordan bedrifter kan forstå og jobbe for å forbedre forsyningskjeden i bærekraftig retning i tråd med FNs målsettinger.

Modulutdanningen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Hva lærer du?

Hovedtemaene er følgende:

  • Forsyningskjeder og forsyningsledelse
  • Bærekraft og sirkulær økonomi
  • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet  

Du får kunnskap om hvordan grønn logistikk kan påvirke verdi- og forsyningskjeden og egen bedrift. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.  

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 20.12.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal