Presisjonsteknologi

Presisjonsteknologi for landbruket

Modulutdanning: Teknologi og presisjonslandbruk krever kunnskap for at det skal være enkelt, anvendbart og nyttig. Fagskolen Innlandet jobber med utvikling av et nytt studie innenfor landbruk og teknologi.

Studiet utvikles i samarbeid med blant andre NIBIO Apelsvoll, Høgskolen i Innlandet avdeling Blæstad og NLR Innlandet. Det skal legges til rette for en praktisk undervisningsform der bruk av og forståelse for ny teknologi er sentralt i studiet. Studiet skal øke kunnskapen rundt dataverktøyer, analyse av data fra produksjoner og droner.

I samarbeid med NIBIO vil prosjektet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.

Hvem er studiet for:

Gårdbrukere, rådgivere, faglærere

Mer informasjon:

For mer info og innspill til studiet ta kontakt med:

Lars Magne Mauset: larmau@fagskolen-innlandet.no

Hilde Langeland: hilde.hauge.langeland@fagskolen-innlandet.no

Oppstart

Planlagt oppstart 2023