Potetskolen

Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon.

Potetskolen

Potetskolen gir deg en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Utdanningen passer for potetprodusenter, rådgivere og fagarbeidere i industrien.

Hva lærer du?

Utdanningen omfatter disse temaene:

  • Jordkultur
  • Gjødselplanlegging og kalking
  • Plantevern og skadegjørere
  • Plantekultur med dyrkingsteknikk
  • Høsting, lagring og ventilasjon
  • Produksjonsøkonomi

Samlingene består av ekskursjoner, bedriftsbesøk og forelesninger fra Norsk Landbruksrådgivings rådgivere og fra aktører i landbruksnæringen. Samlingssted vil være i Innlandet, men vil variere etter tema. I tillegg får du observasjonspraksis hos næringsaktører.

Potetskolen er ettårig og nettbasert med samlinger. Utdanningen er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: Ettårig
Omfang: 20 studiepoeng
Kostnad: kr 2 000,- per halvår
Oppstart: November 2023
Søknadsfrist: 15.04.23
Spørsmål: Kontakt Marit Ruud Skolseg, mobil 480 98 754 eller Ingeborg Øyhus Svendsen, mobil 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal