Potetskolen

Modulutdanning: Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon.

Potetskolen

Modulutdanning: Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Modulen er basert på studieplanen fra emne 2 på planteproduksjon og driftsledelse.

Målgruppe for NLR Potetskolen

  • potetprodusenter, både nye og erfarne
  • rådgivere
  • fagarbeidere i industrien
  • studenter

Pris

Semesteravgift på kr 2 000,- per halvår.

Gjennomføring

Sted: Nettbasert med samlinger, Innlandet
Lengde: Ettårig (seks fysiske samlinger, to digitale)
Omfang: Tilsvarer 20 studiepoeng 
Kostnad: kr 2 000,- per halvår

Oppstart: Høsten 2023
Søknadsskjema: Klikk for å laste ned søknadsskjemaet 
Søknadsfrist: Ikke avklart
Spørsmål: Kontakt Marit Ruud Skolseg, mobil 480 98 754 eller Ingeborg Øyhus Svendsen, mobil 907 03 093.

Lenker

Last ned studieplan

Fagskolstudiet er samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres seks fysiske samlinger og to digitale. Samlingene består av ekskursjoner, bedriftsbesøk og forelesninger fra Norsk Landbruksrådgiving sine rådgivere og aktører tilknyttet landbruksnæringen. Samlingssted vil være i Innlandet, men variere etter tema. I tillegg skal studentene ha observasjonspraksis hos næringsaktører, eksempelvis Graminor, Norgro, NIBIO, Strand med flere, i løpet av studiet.

På NLR Potetskolen gjennomgås temaene:

  • Jordas bruksegenskaper, plantenes næringsopptak og klima
  • Dyrkingsteknikk, sorter og produktkvalitet i potet
  • Skadegjørere i potet og aktuelle tiltak
  • Høsteutstyr, høsteteknikk, lager og lagerstyring
  • Produksjonsøkonomi, marked og bedriftsledelse i potetproduksjon

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptak til våre kurs og moduler skjer ved å sende søknaden direkte til fagskolen. Last ned søknadsskjemaet som ligger i menyen til høyre, eller klikk på denne linken: Klikk for å laste ned søknadsskjemaet