Natur og kulturbasert

Natur- og kulturbasert entreprenørskap (1 år)

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn.

I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du ­testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Studiet er nett- og samlingsbasert, og du kan utdanne deg mens du er i jobb. ­Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter.

Oppstart

Høst 2023: Fagskolen Innlandet / Viken.

Studiet er samlingsbasert med nett­basert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudie og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet består av to hovedemner i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

 1. Bedriftsutvikling
 2. Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
 3. Tverrfaglig hovedprosjekt

Kompetansen kan brukes på egen gård eller i rådgivningsaparatet for landbruket.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Akvakulturfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Gartnerfaget
 • Havbruksteknikkfaget
 • Hovslagerfaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget
   
 • IKT-driftsteknikerfaget
 • IKT-servicefaget
 • IKT-tjenesteutviklerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Logistikkfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Sikkerhetsfaget
 • Salgsfaget
 • Yrkessjåførfaget