Natur og kulturbasert

Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Denne utdanningen legger vekt på etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer.

­Studiet er utviklet i samråd med aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer av utdanningen er godt forankret i næringens behov. Organisasjonene og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter deltar også i undervisningen.

Hva lærer du?

Studiet består av to hovedemner i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

 • Bedriftsutvikling
 • Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er nettbasert med samlinger. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Samarbeidet med næringen er tett, og foreleserne jobber i bransjen.

Hva kan du bli?

Kompetansen kan brukes på egen gård eller i rådgivningsapparatet for landbruket.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Akvakulturfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Gartnerfaget
 • Havbruksteknikkfaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget
   
 • IKT-driftsteknikerfaget
 • IKT-servicefaget
 • IKT-tjenesteutviklerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Logistikkfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Sikkerhetsfaget
 • Salgsfaget
 • Yrkessjåførfaget

Kommer