AdobeStock_184334076_kvalitetsrevisor

Som kvalitetsrevisor kan du jobbe med ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlige hos varemottaker. Foto: AdobeStock

Kvalitetsrevisor i landbruket

Høye krav til sertifisering og godkjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir, øker behovet for kvalitetsrevisorer. Utdanningen retter seg mot deg som vil jobbe innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlig hos varemottakere.

Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige, ofte fordi det er lovpålagt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdanningen dekker et behov i markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Hva lærer du?

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

 • Kvalitetssystemer i landbruket
 • Kommunikasjon
 • Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
 • Hovedprosjekt

Undervisningen er nettbasert med samlinger. På samlingene vil det være forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. Det vil også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov.

Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På øvelsene er du med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag, og du følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.

Hva kan du bli?

Som kvalitetsrevisor i landbruket har du kompetanse til å arbeide i offentlig lovverk, med revisjonskompetanse og kommunikasjon. Sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket behøver revisorferdigheter, det samme gjør varemottakere innen jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Fiske og fangst
 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Pølsemakerfaget
 • Servitørfaget
 • Slakterfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon

 • Boklister kommer