Drift og sikkerhet

Fagfolk som kan planlegge, etablere, vedlikeholde og drifte stadig flere små og store IT-anlegg, er etterspurt arbeidskraft. IT-drift er et tverrfaglig fagområde i kontinuerlig endring og utvikling og krever oppdaterte og relevante utdanninger. Med dette studiet får du IT-kompetansen arbeidsgiverne etterspør.

Studiet retter seg mot teknisk drift av små og mellomstore lokale nettverk, forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger. Du lærer å planlegge, budsjettere og gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. ITIL og informasjonssikkerhet er også en viktig del av studiet. Tilbakemeldinger fra både studenter og arbeidsgivere tyder på at studiet gir studentene kunnskaper og ferdigheter som arbeidsgivere etterspør.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som dataelektroniker eller i IKT-servicefag. Søkere som kan dokumentere at de skal ­gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Arbeidsformene på studiet vil være forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problem­orientert undervisning, samarbeidslæring, vei­ledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Data­verdenen er i kontinuerlig endring og for at studiet skal være mest mulig relevant og oppdatert, bruker vi gjesteforelesere fra velrenommerte dataselskaper.

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring)
  4. Datakommunikasjon og maskinvare
  5. Organisering og programmering
  6. Klient/serverdrift (systemdrift) m/ faglig ledelse
  7. IKT-Nettverk m/faglig ledelse
  8. Valgbart emne/kvalifiserende ­ spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til mellomlederstillinger innen planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av data­anlegg og datanettverk. I tillegg åpner studiet for nye muligheter innen både salg/markedsføring av datautstyr og undervisning.