FDV-tekniker (2 år)

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV-utdanning går over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen tekniker FDV. Tar du to år til, blir du fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.

Dette studiet er første halvdel av FTB08N (FDVU-ingeniør, 120 studiepoeng over fire år) og gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.

Studiet er spesielt på den måten at utdanningen kan avbrytes etter de to første årene. Du vil da ha kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.

Bygger du studiet ut med ytterligere to år (opptak til FTB08N krever at FTB55N er gjennomført) får du et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Fullført studie gjennom fire år kvalifiserer deg til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. De mest vanlige fagbrevene er: Tømrerfaget, murerfaget, betongfaget, stillasbyggerfaget, malerfaget, rørleggerfaget, byggdrifterfaget eller elektro. Andre fagbrev kan også kvalifisere til opptak. Ta kontakt med skolen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygget opp i to trinn som hver tilsvarer ett års heltids studium, 60 studiepoeng hver, tilsammen 120 studie­poeng.

Studiet er nett- og samlings­basert, og hvert trinn tar derfor to år.

Emner i FTB55N:

  • Kommunikasjon og ledelse
  • Administrativ FDV
  • Energi og miljø i bygg
  • Byggeteknikk og utvendig anlegg
  • Tekniske installasjoner i bygg

Studiet kan utvides til FTB08N og gir da 120 studiepoeng

Emner i FTB08N:

  • Ledelse, økonomi og markedsføring
  • Kommunikasjon, teknisk engelsk
  • Profesjonell eiendomsforvaltning
  • Byggesaken
  • Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDV tekniker (to år nettstudium, 60 studiepoeng) kan du jobbe med teknisk drift og vedlikehold av større bygninger.

Som FDV ingeniør (2 pluss 2 års studie som totalt gir 120 studiepoeng) kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, ved­like­hold og utvikling av større bygg og eiendommer. Opptakskravet er fullført og bestått FDV-teknikerstudiet.