Bygg og treteknikk

Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med slik spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.

Studiet tilbys bare ved Fagskolen Innlandet og ble etablert for å møte byggebransjens og markedets krav om høyere kompetanse innen bygging i tre. Du lærer om bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner og får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Studiet fokuserer også på moderni­sering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtids­rettet bruk av tre i byggebransjen. Samtidig er effektivisering og digitalisering av bransjen viktige elementer gjennom hele studiet.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen utdanningsprogram bygg og anlegg. De mest vanlige fagbrevene er: Tømrerfager, murerfaget, betongfaget, stillasbyggerfaget, limtreproduksjonsfaget, trelastfaget og trevare- og bygginnredningsfaget. Andre fagbrev kan også kvalifisere til opptak. Kontakt skolen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet utvikler dine kunnskaper om byggebransjen og om hva som inngår i et bygg- og anleggsprosjekt og gjør deg kvalifisert til å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver innenfor mange ­områder i byggebransjen.

Studiet består av ni emner.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
  7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpassing/kvalifiserende ­ spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg mellomlederkompetanse med særskilt fordypning innenfor treindustrien som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig driftsingeniør, salgsingeniør eller lærer.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.