AdobeStock_192798567_bygg og treteknikk

Studiet fokuserer også på moderni­sering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtids­rettet bruk av tre. Foto: AdobeStock

Bygg og treteknikk

Fagskolen Innlandet er det eneste studiestedet i Norge som tilbyr denne utdanningen. Studiet er etablert for å møte byggebransjens krav om høyere kompetanse innen bygging i tre, særlig trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse.

Tre benyttes i stadig større grad også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med spesialisering på dette feltet vil øke kraftig i årene som kommer. Studiet har mange likhetstrekk med studietilbudet Bygg, men retter seg i større grad mot treteknikk og framtidsrettet og bærekraftig bruk av tre.  

Hva lærer du?

Studiet består av ni emner:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
 • Samordnet byggeprosess
 • Byggesaken
 • Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
 • Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
 • Lokal tilpassing/kvalifiserende ­ spesialisering m/faglig ledelse
 • Hovedprosjekt

Utdanningen omfatter bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner, og du får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Viktige temaer er også moderni­sering av eksisterende bygningsmasse, effektivisering og digitalisering av bransjen.

Hva kan du bli?

Studiet gjør deg kvalifisert for ­tekniske oppgaver og lederstillinger innen prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Byggdrifterfaget
 • Betongfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Trelastfaget
 • Tømrerfaget

Kontakt skolen for informasjon om boklister.