AdobeStock_192798567_bygg og treteknikk

Studiet fokuserer også på moderni­sering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtids­rettet bruk av tre. Foto: AdobeStock

Bygg og treteknikk

Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med slik spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.

Studiet tilbys bare ved Fagskolen Innlandet og ble etablert for å møte byggebransjens og markedets krav om høyere kompetanse innen bygging i tre. Du lærer om bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner og får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Studiet fokuserer også på moderni­sering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtids­rettet bruk av tre i byggebransjen. Samtidig er effektivisering og digitalisering av bransjen viktige elementer gjennom hele studiet.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg mellomlederkompetanse med særskilt fordypning innenfor treindustrien som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig driftsingeniør, salgsingeniør eller lærer.

Informasjon med forbehold om trykkfeil. 

Studiet utvikler dine kunnskaper om byggebransjen og om hva som inngår i et bygg- og anleggsprosjekt og gjør deg kvalifisert til å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver innenfor mange områder i byggebransjen.

Studiet består av ni emner.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
 7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende ­ spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

 • Byggdrifterfaget
 • Betongfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Trelastfaget
 • Tømrerfaget

Kontakt skolen for informasjon om boklister for utdanningen i Bygg og treteknikk!