Bachelor i byggeplassledelse

Bedre samspill på byggeplassen, tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bachelor i byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi. Studiestart i 2018, med forbehold om endelig akkreditering av studiet.
Kurskode
Ikke klart
Heltid
Deltid

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

  • Arbeidslivet trenger ledere med en helhetsforståelse for byggeprosessen
  • Ledere må ha kompetanse i tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplass
  • Ledere må beherske digitale verktøy som BIM, Excel etc
  • Ledere må ha god forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
  • Ledere bør kjenne grunnleggende elementer i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

Opptakskrav

Til utdanningen i byggeplassledelse må søker ha fylt 23 år i løpet av opptaksåret og må kunne dokumentere fem års fulltids arbeidserfaring og eller utdanning. Søker må ha bestått fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie fra videregående opplæring med karakteren 2 eller bedre. Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke dekker opptakskravet gjennom formell utdanning, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse.  Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av kunnskaper søker har fått gjennom minst fem års lønnet og ulønnet arbeid, organisasjons­arbeid, utdanning eller på annen måte.

Heltidstudier

Utdanning på heltid med en varighet på tre år.

Arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Les mer om studiet på hyu.no