Teknikk og industriell produksjon

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser.

Kurskode
FTT51N
Nettbasert

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere har dominert, særlig i maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritid, bygg- og anlegg. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien.

Kurskode
FTT04H/N
Heltid
Nettbasert

Maskinteknikk gir studentene gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske, mekaniske og administrative fag. Denne kompetansen bidrar til dyktige medarbeidere på alle nivåer i en bedrift, og utdanningen kvalifiserer til jobb som mellomleder.

Kurskode
FTT05H/N
Heltid
Nettbasert

Utdanningen gir teoretisk og praktisk kompetanse i tekniske og administrative fag. Studentene skal bli i stand til å arbeide på alle nivåer i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.