Teknikk og industriell produksjon

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser.

Kurskode
FTT51N
Nettbasert

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Kurskode
FTT05H/N
Heltid
Nettbasert

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.

Kurskode
FTT56 H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert
NYTT STUDIUM. FORBEHOLD OM OPPSTART I PÅVENTE AV GODKJENNING FRA NOKUT. Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy tverrfaglig kompetanse hos de som i fremtiden skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Dette studiet skal bidra til å fylle behovet for kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.