Teknikk og industriell produksjon

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser.

Kurskode
FTT51N
Nettbasert

Dette studiet på Fagskolen Innlandet har mye til felles med studiet Kompositt og polymer på Tinius Olsen. De handler begge om nye materialer som kan erstatte metaller. Den største forskjellen er at dette studiet legger mer vekt på plastbearbeiding.

Kurskode
FTT05H/N
Heltid
Nettbasert

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.

Kurskode
FTT56 H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert
NYTT STUDIUM. FORBEHOLD OM OPPSTART I PÅVENTE AV GODKJENNING FRA NOKUT. Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy tverrfaglig kompetanse hos de som i fremtiden skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Dette studiet skal bidra til å fylle behovet for kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.