Økonomi, ledelse og veiledning

En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom ulike prosjektoppgaver.

Kurskode
FAL01N
Nettbasert

Sentralt i studiet står prosjektoppgaver der økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk ses i sammenheng. Fagets innhold vil relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom de ulike prosjektoppgavene.