Bachelor i byggeplassledelse

Fagskolene vil tilby en praksisbasert bachelor i byggeplassledelse som første steg for å kunne åpne en sømløs vei til bachelor og master for fagskolestudenter. Høsten 2018 planlegges starten for første heltidsklasse i et treårig løp til bachelor. Fra våren 2019 planlegges en påbygning til bachelor for de som allerede har en fagskoleeksamen i bygg og anlegg. Dette vil bli et nettbasert studium hvor de med fagskoleeksamen starter i 4. semester og avslutter etter fem nett- og samlingsbaserte semestre.

Kurskode
Ikke klart
Heltid
Deltid
Bedre samspill på byggeplassen, tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bachelor i byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi. Studiestart i 2019, med forbehold om endelig akkreditering av studiet.