Logistikk

Logistikk handler om å styre, utvikle og effektivisere verdikjeder. Faget har blitt et viktig ledelsesområde på grunn av store økonomiske potensialer, som også gir mulighet til å styrke bedriftenes konkurransekraft. Dette gjelder like mye innen offentlig- som privat sektor og like mye innen helse- og tjenestelogistikk som for produksjons- og handelslogistikk. Drivkraften er markedsøkonomien som stadig krever mer effektive, rasjonelle og miljøvennlige løsninger. 

Kurskode
FTT03/H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Studiefagene omhandler logi­stikk, transport samt administrative fag og samhandling.