Landbruk

Det er avgjørende for matnasjonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringen.

Kurskode
FPS06N
Nettbasert

Et kunnskapsbasert landbruk i fjellbygdene har stor betydning for å nå målene om økt norsk matproduksjon og bosetting. Storsteigen videregående skole har undervist i landbruk og naturbruk i mer enn 100 år, og tilbyr en framtidsrettet utdanning innen grønt naturbruk i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Kurskode
FPS04N
Deltid
Nettbasert

Ål og Hvam videregående skoler tilbyr grønn fagskoleutdanning med basis i landbrukets og bygdas ressurser. Dette studiet gir deg spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer.

Kurskode
FPS02N
Nettbasert

 Landbruket står overfor store utfordringer. Økt etterspørsel etter mat, klimaendringer og økte krav til effektivisering innenfor bærekraftige rammer gjør det viktig for matnasjonen Norge å rekruttere og utdanne dyktige fagfolk. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgiverne i næringen. Studietilbudet gis ved Hvam videregående skole.

Kurskode
FPS05N
Nettbasert

Studiet skal bidra til å fremme landets selvstendige produksjon av mat. Det legges stor vekt på å utvikle studentenes evne til å tenke nytt og innovativt innen eget næringsgrunnlag. Utdanningen tilbys i samarbeid med Nome videregående skole, avdeling Søve.

Kurskode
FPS08N
Nettbasert

Stortinget har vedtatt at 15% av vår matproduksjon skal være økologisk innen 2020. En solid landbruksstruktur med sunn økonomi er viktige grunnpilarer for en framtidsrettet produksjon. Studiet legger også vekt på å følge verdikjeden ut i markedet, både gjennom tradisjonelle og alternative omsetningskanaler.