AdobeStock - anlegg

Anlegg

Anleggsbransjen i Norge er stor og allsidig og trenger stadig mer kompetent arbeidskraft. Som fagskoleutdannet anleggsingeniør vil du være sterkt etterspurt og kan arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell.
Adobestock - bygg

Bygg

Bygg og anlegg er blant landets største bransjer, og utviklingen på fagområdet skjer raskt. Studiet gir deg oppdatert kompetanse om bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner, og som fagskoleingeniør vil du være ettertraktet på arbeidsmarkedet.
AdobeStock_192798567_bygg og treteknikk.jpg

Bygg og treteknikk

Fagskolen Innlandet er det eneste studiestedet i Norge som tilbyr denne utdanningen. Studiet er etablert for å møte byggebransjens krav om høyere kompetanse innen bygging i tre, særlig trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse.
Bygningsvern - Hvam

Bygningsvern

Ser du potensialet i hus som allerede er bygget? Er du interessert i tradisjonelle bygningsmaterialer og byggeteknikker? Vil du vite hvordan man skal gå frem for å dokumentere og ivareta eksisterende bygg? Da er bygningsvern studiet for deg.
maihaugen_Kolstad_bygningsvern

Bygningsvern 2

Denne utdanningen bygger på studiet Bygningsvern. Bygningsvern 2 er særlig rettet mot snekkere og tømrere, og studiet går dypere i materiallære for tre, bearbeiding av tre, restaurering og reparasjon, samt energiøkonomisering og miljø.
RonnySkjolaas_1_Raufoss_FDV_tekniker

FDV-tekniker

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV-utdanning går over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen FDV-tekniker. Tar du to år til, blir du fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.
trebygg_Hamar_kolstad_fdv_ingeniør

FDVU-ingeniør

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet bygger på FDV-studiet FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år). Studiet gir tittelen fagskole­ingeniør FDVU, og kvalifiserer til ledende stillinger.
_00A3378r_Kolstad_KEM

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir mer integrerte. Derfor blir kunnskap om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet.
Foto: AdobeStock

Vann- og avløpsteknologi

Vann og avløp er et svært viktig fagfelt i Norge. Arbeidsoppgavene innenfor denne delen av vår «kritiske infrastruktur» er omfattende. I dag er det i offentlig sektor et etterslep på nærmere 500 milliarder kroner i vedlikehold og utbygging av anlegg og infrastruktur. Som utdannet VA-ingeniør vil du bli en sterkt etterspurt fagperson.