Bygg, anlegg, KEM, og FDV

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Kurskode
FTB02H/N
Heltid
Nettbasert
Studiepoeng: 120 Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.
Kurskode
FTB01H/N
Heltid
Nettbasert
Studiepoeng: 120 Etterspørselen etter fagskoleingeniører innen bygg er stor og økende. Med en fagskoleutdanning står du bedre rustet for framtida i en bransje som er følsom for konjunktursvingninger. Studiet gjør deg kvalifisert til jobber på mellomledernivå både i privat og offentlig sektor.
Kurskode
FTB10H
Heltid
Studiepoeng: 120 Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er 
spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg 
og byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med 
slik spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.
Kurskode
FTB53D
Deltid
Studiepoeng: 30 Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen renovering, ombygging og vedlikehold. Kunnskap om disse feltene er stadig mer etterspurt, og dette ettårige studiet er relevant for mange typer håndverkere.
Kurskode
FTB55N/FTB08N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 + 60 Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV- utdanning går over inntil fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen tekniker FDV. Om du velger å ta to år til, blir du fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.
Kurskode
FTB03H/N
Heltid
Nettbasert
Studiepoeng: 120 Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.