Bygg, anlegg, KEM, og FDV

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Kurskode
FTB02H/N
Heltid
Nettbasert

Det er stor etterspørsel etter anleggsingeniører nå. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Gjennom utdanningen vil du få god kontakt med det aktuelle arbeidsmarkedet ved fagseminar, ekskursjoner og ikke minst gjennom hovedprosjektet andre skoleår. Innenfor et godt miljø med høy lærerkontakt jobber du mot en framtidsrettet hverdag.

Kurskode
FTB01H/N
Heltid
Nettbasert

Utdanningen kvalifiserer til jobber i bl.a. byggeledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt utifra behovet for mellomledere innen byggenæringen.

Kurskode
FTB10H/N
Heltid
Nettbasert

Utdanningen har store likhetstrekk med fordypningen bygg, men har spesialisering rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Studiet kvalifiserer til jobber i bygge­ledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Kurskode
FTB05D/N
Deltid

Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt: Vern, bygningsfysikk, tradisjonelle materialer og bygningskonstruksjoner. Kunnskaper på disse feltene er stadig mer etterspurt, og studiet er svært relevant for tømrer-, murer- og trevare- og bygginnrednings­faget.

Kurskode
FTB08N
Nettbasert

Utdanningen retter seg mot alle som ønsker en både teoretisk og praksis­nær utdanning innenfor forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) og utvikling av større bygg og eiendommer.

Kurskode
FTB03H/N
Heltid
Nettbasert

Kompetanse om inneklima og om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger blir stadig mer ettertraktet. Velger du å studere KEM, vil du ha gode arbeidsmuligheter i byggebransjen.