For studenter

Her finner du praktiske opplysninger om hverdagen på skolen, lenker til digitale tjenester, og opplysninger om forsikringer, feriedager og rådgivertjenester. 

Samlinger for nye nettstudenter

Skoleåret 2017/18 tilbyr Fagskolen Innlandet nettbaserte utdanninger med samlinger for flere studieretninger. Det legges opp til seks samlinger per skoleår. Hver samling går over tre dager, fra mandag til onsdag eller onsdag til fredag. 

Klikk her for å lese mer om nettstudier og laste en oversikt over samlinger. Nye nettstudenter kan laste ned plan for første samling på samme side. 

Boklister for skoleåret 2017-2018

Vil du komme i gang med å skaffe deg studiemateriell?

Du kan laste ned boklister for ditt studie til høyre på denne siden.

Krav til bærbare PCer

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier?

Klikk her for å komme til en side der du kan laste ned IT-avdelingens skriv om minimumskrav for PCer som skal brukes til studier ved Fagskolen Innlandet.

Har du utdanning fra en annen skole?

Studenter med tidligere beståtte emner fra fagskole kan søke om innpassing av emner. Eller du kan søke om fritak i emner dersom du har gjennomført annen type relevant utdanning, så som folkehøgskole, høgskole, universitet eller liknende, eller har skaffet deg relevant realkompetanse på annen måte. Du kan laste ned søknadsskjema på denne siden.

Forkurs i matematikk for nye studenter

Nye studenter som har behov for litt oppfriskning i matematikk før skolestart får tilbud om kurs. Det ene kurset er nettbasert, og det andre arrangeres på Fagskolen Innlandet i uke 32.

Det nettbaserte kurset er lagt opp som selvstudium i eget tempo med støtte av undervisningsvideoer, eksempler på oppgaveløsning, forslag til øvingsoppgaver etc. Nettkurset koster 500 kroner.

Hvis du er interessert i å delta i det nettbaserte kurset, må du sende en e-post til mooc@fagskolen-innlandet.no. Da får du flere opplysninger og informasjon om hvordan du skal melde deg på kurset.

Forkurset på skolen starter 12.00 tirsdag 8. august, og slutter kl 15.00 fredag 11. august.
Vanlig kursdag for øvrig er fra kl 08.30 til kl 15.00. Du kan melde deg på ved å sende e-post med navn og din fagfordypning til firmapost@fagskolen-innlandet.no.
 
Lærebok for begge kursene er Matematikk for fagskolen – NKI forlaget – ISBN 978-82-562-72730
Kalkulator: Casio fx-991EX eller tilsvarende
 
Kursene er rettet mot de tekniske utdanningene, unntatt Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), landbruk og bygningsvern.

Fronter

Fronter er fagskolens digitale fag- og klasserom. Alle studenter og ansatte har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sine rom. Her kan du finne du fagrom med arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer.

Fronter gir oss også en god måte å spre informasjon på.

Skoleportalen er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen innlandet. Dette er en tjeneste levert av Oppland Fylkeskommune der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter, lagring i skyen og Office-programmer.

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.
https://www.lanekassen.no/

Studentbolig og barnehage

Studenter ved Fagskolen Innlandet kan søke om barnehageplass og studentbolig gjennom Sit Gjøvik. Det finnes studentboliger for single, par og familier.  

Du kan lese mer på Sit Gjøviks hjemmeside: https://www.sit.no/gjovik

Bokhandel

Sit Bok Gjøvik ligger i G-bygget på Campus Kallerud.

Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) og alt overskudd går tilbake til velferdsgoder for studentene. 

Bokhandelen samarbeider med de forskjellige skolene på Campus og har kalkulatorer og pensumbøker for alle studier og forkurs. 

Mange av studentene ved Fagskolen Innlandet kan få stipendier til dekking av utgifter. Ta derfor vare på alle kvitteringer ved kjøp av skolebøker og skolemateriell. Undersøk på skolen eller ved din fagorganisasjon.

Studenter kan laste ned BOK PÅ CAMPUS-appen. Bokappen gir deg 50% rabatt på hver 5. bok du kjøper.

Bokhandelens åpningstider i skoleåret

Mandag – torsdag kl 08.30 –15.45

Fredag kl 08.30-15.30

bok.gjovik@sit.no 

tlf. 90419982

Skolestart, ferier og fridager 2017-2018

Første skoledag er 21. august.

Høstferien er fra 2. til 6. oktober.

Siste skoledag før jul er 20. desember. Første skoledag etter jul er 3. januar. 

Vinterferien er fra 26. februar til 2. mars. Påskeferien er fra 26. april til 2. april. 

Karrieredagen arrangeres 9. februar.

16. november, 17. november, 1. mai, 10. mai, 17. mai og 21. mai fridager.

Siste skoledag er 15. juni.

Studentforsikring

Oppland fylkeskommune har tegnet en ulykkesforsikring som gjelder for studenter på fagskolen. Hvis en skade inntreffer, ta kontakt med skolens ledelse.

Forsikringen gjelder når studentene, under skolens ledelse og ansvar, deltar i undervisning, idrettsøvelser, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i skolens naturlige nærområder i ordinær skoletid samt på direkte vei til og fra skolen. For studenter som er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen når utplasseringen inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder i ordinær arbeidstid og på direkte reise til og fra arbeidsstedet.

Studentrådet

Studentrådet er åpent onsdager 11.15-11.45

Leder: Torstein Gaasdalen, 16BY,  tel 47889947, torstein.gasdalen@fs-innlandet.no 

Nestleder: Gjermund Tokvam, 16ANKEM, tel 41372448, gjermund.tokvam@fs-innlandet.no

Økonomiansvarlig: Espen Grønhaug, 16IT-D,

Sektretær: Sondre Roven, 16ANKEM, tel 90659532, sondre.roven@fs-innlandet.no 

Representant velferdsutvalget: Joakim Haug

Styremedlem: Joakim Bergsveen, 16TIP, tel 97900181, joakim.bergsveen@fs-innlandet.no

Styremedlem: Vegard Foss, 16TIP, tel 97952948, vegard.foss@fs-innlandet.no


E-post: studentradet@fagskolen-innlandet.no

Studentene ced Fagskolen Innlandet er medlem av ONF – Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.

ONF fremmer fagskolestudenters rettigheter, interesser og vilkår ovenfor samfunnet og beslutningstakere. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

ONF sikrer at studentene på fagskolen får:

  • Et nasjonalt talerør for fagskolestudentenes sak. 
  • Veiledning til å bygge studentdemokrati på fagskolen.
  • Veiledning ved studentsaker og spørsmål om studentrettigheter.
  • Mulighet til å påvirke ONFs arbeid og rett til å stille til sentrale tillitsverv i organisasjonen.

Medlemskontingenten er fra og med våren 2016 kr. 75,- per student per semester.

Kontakt: post@fagskolestudent.no

Du kan lese mer om ONF på deres nettside http://www.fagskolestudent.no/

Kantine

Skolens kantine er åpen fra 0730 til 1400 mandag til fredag. Kantina driftes av Kari Aasheim og Anne Lise Aasheim. Kantineansatte kan kontaktes på telefon 952 62 560 på dagtid.

Kontakt IT

Endrestøl, Trond        IT-ansvarlig                952 62 567

Rådgivning

Rådgivingstjenesten består av Rådgiver, Helserådgiver og PP-rådgiver.

De utgjør et team som skal hjelpe deg som student til å oppleve Fagskolen Innlandet som et godt og trygt studiested.

Rådgiver Frank-Jørgen Vangen er ansvarlig for: Kommunikasjon med studenter, individuelt og klassevis, om forhold ved skolen, videreutdanning og gjennomføring av lese-skriveprosjektet ved skolen sammen med PP-rådgiver.

Helserådgiver er: Samtalepartner for deg som student når det gjelder ulike personlige forhold som rus, samliv, seksualitet og sorg, og er veileder til eventuelle andre helsetilbud. Helserådgiveren kan også ta seg av akutt førstehjelp.

Helserådgiveren har taushetsplikt.

Kontortid: Tirsdag kl. 10 – 13.30
Tlf. 95177082

PP-rådgiver er ansvarlig for: Kartlegging og tolkning av tester knyttet til lese-skriveprosjektet. Oppfølging av tilbudet til studentene når det gjelder studieteknikk og bruk av digitale læremidler. Dette gjøres både individuelt og i grupper.
Ytterligere testing av studentene hvis nødvendig.


Tlf. 98400838