For studenter

Her finner du praktiske opplysninger om hverdagen på skolen, lenker til digitale tjenester og opplysninger om forsikringer, feriedager og rådgivertjenester. I menyen til høyre finner du informasjon for de enkelte studiealternativene.

Skolestart 2020/21

 • Informasjonshåndboka og annen relevant informasjon om skolestart 2020, sendes ut med epost i løpet av juni og er publisert på de respektive studiealternativene i høyremenyen.
 • Samlingsoversikt er publisert i artiklene for de ulike studiealternativene i høyremenyen.
 • Les mer om samlingsbaserte studietilbud ved Fagskolen Innlandet.

Forkurs i matematikk og Office for nye studenter

Fagsskolen Innlandet anbefaler alle studenter på tekniske fag som har behov for oppfriskning i matematikk å delta på kurs i matematikk før skolestart. Vi tilbyr også kurs i Office-pakken. Informasjon om dette finner du i artikkelen med informasjon om ditt studiealternativ i høyremenyen.

Boklister for skoleåret 2020/21

Vil du komme i gang med å skaffe deg studiemateriell? Boklistene for skoleåret 2020/21 er publisert på de respektive studiealternativene i høyremenyen. 

Krav til bærbare PCer

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier? Oppdaterte krav til bærbar PC for skoleåret 2020/21 er publisert på de respektive studiealternativene i høyremenyen.

Har du utdanning fra en annen skole?

Studenter med tidligere beståtte emner fra fagskole kan søke om innpassing av emner. Du kan også søke om fritak i emner dersom du har gjennomført annen type relevant utdanning eller realkompetanse. Du kan laste ned søknadsskjema på denne siden.

Canvas

Canvas er fagskolens digitale fag- og klasserom. Alle studenter og ansatte har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sine emner. Her kan du finne emnefliser med arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer. Canvas gir oss også en god måte å dele informasjon på.

Skoleportalen er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen Innlandet. Dette er en tjeneste levert av Innlandet fylkeskommune der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter, lagring i skyen og Office-programmer.

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.
https://www.lanekassen.no/

Studentvelferd

Studenter ved Fagskolen Innlandet er medlemmer av Sit. Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik og at flere ønsker å studere her. Medlemskapet gir tilgang til en rekke tjenester:

 • Studenter kan søke om barnehageplass og studentbolig gjennom Sit Gjøvik. Det finnes studentboliger for single, par og familier.  
 • Foreningsliv, kurs, helsetjenester og treningmuligheter.
   

  I disse to Youtube-videoene finner du masse nyttig informasjon om Sit:
  Velkommen til Gjøvik Sit 
  Tour de Sit på Gjøvik

Bokhandel

Akademika Gjøvik er studentbokhandelen for Fagskolen Innlandet og NTNU Gjøvik. Vi holder til i G-bygget på NTNU og har kalkulatorer og pensumbøker til alle studier og forkurs. 

Åpningstider:
Mandag-fredag: 09.00-15.00

Kontakt:
E-post: gjovik@akademika.no
Tlf: 90 41 99 82

Studentforsikring

Innlandet fylkeskommune har tegnet en ulykkesforsikring som gjelder for studenter på fagskolen. Hvis en skade inntreffer, ta kontakt med skolens ledelse. Forsikringen gjelder når studentene, under skolens ledelse og ansvar, deltar i undervisning, idrettsøvelser, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i skolens naturlige nærområder i ordinær skoletid samt på direkte vei til og fra skolen. For studenter som er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen når utplasseringen inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder i ordinær arbeidstid og på direkte reise til og fra arbeidsstedet.

Studentrådet

Studentrådet er åpent mandag og onsdag 11.15-11.45

E-post: studentradet@fagskolen-innlandet.no

Styremedlemmer:
Leder: Pål Sidhu, tel 920 97 838, pal.singh.stadsvoll.sidhu@fs-innlandet.no
Nestleder: Andreas Braathen, tel 930 97 973, andreas.braathen@fs-innlandet.no
Økonomiansvarlig: Tor Einar Torekåsa, tel 482 40 384, tor.einar.sanda.torekasa@fs-innlandet.no

Vil du bli med i studentrådet?
Har du lyst til å bli med i studentrådet, for på den måten å arbeide for studentenes interesser? Studentrådet vil trenge tre nye medlemmer fra skolestart. Hvis dette er noe du kan tenke deg, ta kontakt med styrets leder Pål Sidhu eller nestleder Andreas Braathen.


ONF – Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Studentene ved Fagskolen Innlandet er medlem av ONF – Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.

ONF fremmer fagskolestudenters rettigheter, interesser og vilkår ovenfor samfunnet og beslutningstakere. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. ONF sikrer at studentene på fagskolen får:

 • Et nasjonalt talerør for fagskolestudentenes sak. 
 • Veiledning til å bygge studentdemokrati på fagskolen.
 • Veiledning ved studentsaker og spørsmål om studentrettigheter.
 • Mulighet til å påvirke ONFs arbeid og rett til å stille til sentrale tillitsverv i organisasjonen.

Medlemskontingenten er fra og med våren 2016 kr. 75,- per student per semester.
Kontakt: post@fagskolestudent.no
Du kan lese mer om ONF på deres nettside http://www.fagskolestudent.no/

Kantine

Skolens kantine er åpen fra 07.30 til 14.00 mandag til fredag. Kantina driftes av Kari Aasheim og Anne Lise Aasheim.
Kantineansatte kan kontaktes på telefon 952 62 560 på dagtid.

IT-hjelp og vaktmestertjenester

Trenger du IT-hjelp eller vaktmestertjenester? Du finner kontaktinfo her.

Rådgivning

Rådgivingstjenesten består av rådgiver, helserådgiver og PP-rådgiver. De utgjør et team som skal hjelpe deg som student til å oppleve Fagskolen Innlandet som et godt og trygt studiested.

Slik kontakter du våre rådgivere:

E-postadresseradgiver@fagskolen-innlandet.no

Telefonnummer: 61 14 54 05

Rådgiver  

Morten Arnesen

 • Kommunikasjon med studenter, individuelt og klassevis, om forhold ved skolen. 
 • Videreutdanning og gjennomføring av lese-skriveprosjektet ved skolen sammen med PP-rådgiver.

Helserådgiver 

Ann Sofie Rekslen

 • Samtalepartner for deg som student når det gjelder ulike personlige forhold som rus, samliv, seksualitet og sorg.
 • Veileder til eventuelle andre helsetilbud. 
 • Helserådgiveren kan også ta seg av akutt førstehjelp.

Helserådgiveren har taushetsplikt.
 

PP-rådgiver 

 • Kartlegging og tolkning av tester knyttet til lese-skriveprosjektet.
 • Oppfølging av tilbudet til studentene når det gjelder studieteknikk og bruk av digitale læremidler. Dette gjøres både individuelt og i grupper.
 • Ytterligere testing av studentene hvis nødvendig.