For studenter

Her finner du praktiske opplysninger om hverdagen på skolen, lenker til digitale tjenester, og opplysninger om forsikringer, feriedager og rådgivertjenester. 

Samlinger for nye nettstudenter

Skoleåret 2016/17 tilbyr Fagskolen Innlandet nettbaserte utdanninger med samlinger for flere studieretninger. Det legges opp til seks samlinger per skoleår. Hver samling går over tre dager, fra mandag til onsdag eller onsdag til fredag. 

Klikk her for å lese mer om nettstudier og laste en oversikt over samlinger. Nye nettstudenter kan laste ned plan for første samling på samme side. 

Boklister for skoleåret 2016-2017

Vil du komme i gang med å skaffe deg studiemateriell?

Klikk her for å komme til en side der du kan laste ned boklister.

Krav til bærbare PCer

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier?

Klikk her for å komme til en side der du kan laste ned IT-avdelingens skriv om minimumskrav for PCer som skal brukes til studier ved Fagskolen Innlandet.

Forkurs i matematikk for nye studenter

Fagskolen Innlandet tilbyr to forkurs i matematikk til nye studenter. Det ene kurset er nettbasert, og det andre arrangeres på Fagskolen Innlandet i uke 32. Begge kursene er gratis, men bok og øvrig materiell må kjøpes.

Hvis du er interessert i å delta i det nettbaserte kurset, må du sende en e-post til mooc@fagskolen-innlandet.no og melde deg på. Skolen sender deg mer informasjon, nødvendig nettadresse og passord.

Forkurset på skolen starter 12.00 tirsdag 9. august, og slutter kl 15.00 fredag 12. august.
Vanlig kursdag for øvrig er fra kl 08.30 til kl 15.00. Du kan melde deg på ved å sende e-post med navn og din fagfordypning til firmapost@fagskolen-innlandet.no.
 
Lærebok for begge kursene er Matematikk for fagskolen – NKI forlaget – ISBN 978-82-562-72730
Kalkulator: Casio FX 9860 eller tilsvarende
 
Kursene er rettet mot de tekniske utdanningene, unntatt Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), landbruk og bygningsvern.

Fronter

Fronter er fagskolens digitale fag- og klasserom. Alle studenter og ansatte har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sine rom. Her kan du finne du fagrom med arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer.

Fronter gir oss også en god måte å spre informasjon på.

Skoleportalen er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen innlandet. Dette er en tjeneste levert av Oppland Fylkeskommune der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter, lagring i skyen og Office-programmer.

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.
https://www.lanekassen.no/

Studentbolig og barnehage

Studenter ved Fagskolen Innlandet kan søke om barnehageplass og studentbolig gjennom Sit Gjøvik. Det finnes studentboliger for single, par og familier.  

Du kan lese mer på Sit Gjøviks hjemmeside: https://www.sit.no/gjovik

Skolestart, ferier og fridager 2016-2017

Første skoledag er 22. august.

Høstferien er fra 3. til 7. oktober.

Siste skoledag før jul er 21. desember. Første skoledag etter jul er 4. januar. 

Vinterferien er fra 27. februar til 3. mars. Påskeferien er fra 10. april til 17. april. 

17. november, 18. november, 1. mai, 17. mai, 25. mai og 5. juni er fridager.

Siste skoledag er 16. juni.

Studentforsikring

Oppland fylkeskommune har tegnet en ulykkesforsikring som gjelder for studenter på fagskolen. Hvis en skade inntreffer, ta kontakt med skolens ledelse.

Forsikringen gjelder når studentene, under skolens ledelse og ansvar, deltar i undervisning, idrettsøvelser, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i skolens naturlige nærområder i ordinær skoletid samt på direkte vei til og fra skolen. For studenter som er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen når utplasseringen inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder i ordinær arbeidstid og på direkte reise til og fra arbeidsstedet.

Studentrådet

Studentrådet er åpent onsdager 11.15-11.45

Leder: Tor Olavson Skjerdal, tel 416 21 902 

Nestleder: Simen Kristoffer Toven, tel 915 47 524 

Økonomiansvarlig: Andreas Sæther, tel 986 03 489 

Styremedlem: Ingar Skjerven, tel 949 75 969 

Styremedlem: Tommy Lund, tel 934 60 070 

Styremedlem: Mats Horstad, tel 476 66 211 

Styremedlem: Bjørn Ove Skulstad, tel 915 17 664 


E-post: studentradet@fagskolen-innlandet.no

Studenter ved Fagskolen Innlandet er kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). ONF er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å fremme fagskolestudenters interesser, vilkår og rettigheter overfor myndigheter og samfunnet for øvrig.

Du kan lese mer om ONF på deres nettside http://www.fagskolestudent.no/

Kantine

Skolens kantine er åpen fra 0730 til 1400 mandag til fredag. Kantina driftes av Kari Aasheim og Anne Lise Aasheim. Kantineansatte kan kontaktes på telefon 952 62 560 på dagtid.

Kontakt IT

Endrestøl, Trond        IT-ansvarlig                952 62 567

Rådgivning

Rådgivingstjenesten består av Rådgiver, Helserådgiver og PP-rådgiver.

De utgjør et team som skal hjelpe deg som student til å oppleve Fagskolen Innlandet som et godt og trygt studiested.

Rådgiver Frank-Jørgen Vangen er ansvarlig for: Kommunikasjon med studenter, individuelt og klassevis, om forhold ved skolen, videreutdanning og gjennomføring av lese-skriveprosjektet ved skolen sammen med PP-rådgiver.

Helserådgiver er: Samtalepartner for deg som student når det gjelder ulike personlige forhold som rus, samliv, seksualitet og sorg, og er veileder til eventuelle andre helsetilbud. Helserådgiveren kan også ta seg av akutt førstehjelp.

Helserådgiveren har taushetsplikt.

Kontortid: Tirsdag kl. 10 – 13.30
Tlf. 95177082

PP-rådgiver er ansvarlig for: Kartlegging og tolkning av tester knyttet til lese-skriveprosjektet. Oppfølging av tilbudet til studentene når det gjelder studieteknikk og bruk av digitale læremidler. Dette gjøres både individuelt og i grupper.
Ytterligere testing av studentene hvis nødvendig.

Kontortid: Tirsdag kl. 9 – 15
Tlf. 98400838