Undervisningsstilling innen helsefag

  • 40 % fast stilling i målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming.

  • Du har helsefaglig bakgrunn som fortrinnsvis vernepleier, og praksis innen fagområdet.

  • Du må trives med relasjonsbygging på tvers av fag og geografi og like å dele din kunnskap med voksne studenter.

  • Vi tilbyr varierte oppgaver, moderne lokaler og et spennende og utfordrende fagmiljø.

Søknadsfrist:
Kontakt:

Kontakt Line Narvesen Jørgentvedt, tlf. 482 88 937.