Undervisningsstilling i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Fagskolen Innlandet har ledig 100% fast undervisningsstilling i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse fra 1. mars 2021.

Se fullstendig utlysningstekst her.

Søknadsfrist: