Undervisningsstilling i KEM-/VVS-fag

  • 100 % fast stilling i KEM-/VVS-fag.

  • Du har variert erfaring fra arbeid som rådgivende ingeniør VVS og/eller fra entreprisegjennomføring av VVS-prosjekter.

  • Du er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet.

  • Vi tilbyr varierte oppgaver, moderne lokaler og et spennende og utfordrende fagmiljø.

Søknadsfrist:
Kontakt:

Kontakt Anne Jørgensen Rørvik, tlf. 91365984.