Undervisningsstilling i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bygg, FDVU

Vi har ledig 100% fast undervisningsstilling innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer og bygg fra 01.06.2021 eller etter avtale.

Se fullstendig utlysningstekst her.

Søknadsfrist: