Fagskolen Innlandet har ledig 100 % stilling som prosjektrådgiver fra 1. november 2023.

Som prosjektrådgiver vil du bidra med koordinering, utvikling og oppfølging av skolens ulike prosjekter – både nasjonale og internasjonale. Du skal også yte lederstøtte inn mot skolens ledergruppe og bidra i ulike administrative prosesser ved behov. Stillingen innebærer også noe analyse- og rapportarbeid, samt utarbeidelse av saker til behandling i skolens styre.

Mer om stillingen.

Søknadsfrist
Kontakt

Assisterende rektor Line Narvesen Jørgentvedt, tlf. 48 28 89 37