Vi har ledig 45 % fast stilling som faglærer i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse fra 1. november 2023.

Mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist
Kontakt

Assisterende rektor Line Narvesen Jørgentvedt, tlf. 48 28 89 37