Ledige stillinger

Ledige stillinger ved Fagskolen Innlandet

Vikariat i barsel og barnepleie

Vi søker deg som

- Er løsningsorientert og fleksibel
- Ser positivt på omstillinger og endringer
- Har godt tverrfaglig nettverk og trives med relasjonsbygging på tvers av fag og geografi 
- Holder deg faglig oppdatert
- Har erfaringsbakgrunn og praksis fra barsel, barnepleie og/eller barnesykepleie
- Trives med å jobbe med fagutvikling, veiledning og undervisning

Vi tilbyr

- Et spennende og utfordrende fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse
- En arbeidskultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring
- Trivelige kollegaer med fokus på erfaringsdeling og teamarbeid
- Samarbeid med arbeidslivet for å sikre utvikling av fag som tilfredsstiller samfunnets krav 
- Tilrettelegging for kompetansebygging
- Eget parkeringsområde
- Egen kantine med godt utvalg