Røros

Fagskolen Innlandet tilbyr fagskolestudium i bygningsvern i samarbeid med Riksantikvaren.

Fagskolen Innlandet har over 40 års erfaring med fagskoleutdanning og er den største fagskolen i Norge. Vi tilbyr nå utdanning innen bygningsvern. 

Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt. Fagområdet består av temaer som bygningsvern, bygningsfysikk, tradisjonelle materialer og bygningskonstruksjoner. Studiet består blant annet av bygningshistorie og stilretninger, vurdering av skader og dokumentasjon, materialkunnskap, vernefilosofi, lover og forskrifter, klima- og miljøfaktorer i tillegg til metoder og teknikker for rehabiliteringsarbeid. 

Mange oppgaver krever at man forstår tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging. Dette er kunnskap som blir stadig mer etterspurt. Studiet er svært relevant for tømrer-, murer- og trevare- og bygginnredningsfaget.

  • Undervisningen er samlingsbasert, går på deltid og lar seg kombinere med arbeid.
  • Samlingene skjer på Røros, i et spennende bygningsmiljø med verdensarvstatus og med alle relevanteproblemstillinger utenfor døra.
  • Instruktørene er erfarne håndverkere og andre fagspesialister.
  • Studiet gjennomføres i regi av Fagskolen Innlandet, og er finansiert av Riksantikvaren.
  • Deltidsstudium - 1 år
  • 10 -11 helgesamlinger
  • 16 kvelssamlinger som er mulig å følge på nett.

Det gis også tilbud om introduksjonskurs i IKT og studieteknikk