«Raufoss-modellen» - et tilpasset studieløp for deg og industriens behov

Har du jobb i industrien? Vil du lære mer? Fagskolen Innlandet tilbyr nå et 4 års deltidsstudium basert på fagene maskinteknisk drift og mekanisk automatisering. Undervisningen er tilpasset din arbeidshverdag og foregår på dagtid i Læringsfabrikken på Raufoss.
Undervisningssituasjon ved Læringsfabrikken

Læringsfabrikken er et unikt lærested. Den er plassert i industriparken i Raufoss, omgitt av en rekke bedrifter, flere av dem er verdensledende på sitt felt. Med både undervisningsrom og laboratorier er Læringsfabrikken en spennende møteplass for teori og praksis. Dyktige lærere med kompetanse og erfaring fra industrien sørger for at veien mellom teoriundervisning og praktisk testing og gjennomføring er uvanlig kort.

Studiet tar utgangspunkt i maskinteknisk drift og mekanisk automatisering. Det omfatter viktige temaer som lean, logistikk, konstruksjon, industriell digitalisering, robotisering, prosjekt- og kvalitetsledelse. Du finner studiet i vår oversikt under teknologifag, med navnet Maskinteknisk drift.

Studiet er bygget opp slik at du kan kombinere det med jobben du allerede har. Tilbudet er mest praktisk for deg som jobber i industriparken på Raufoss, men alle som kan møte på Læringsfabrikken til to økter pr. uke (fra kl.12 til kl.17), er velkomne til å søke. Studiestart er i august hvert år, og undervisningen foregår i mindre klasser med dine «kolleger» fra industrien.

Undervisningen er organisert i tråd med den anerkjente «Raufoss-modellen». Denne vektlegger et nært samarbeid mellom fagskole, studenter og bedrift. Økt kompetanse og tilpasning jobb/studier står sentralt.

Under kan du lese om hvorfor både bedriftsledere og fagansatte anbefaler studier basert på «Raufoss-modellen». 

Derfor anbefaler vi et tilrettelagt studieløp som Raufoss-modellen:

Tore Flaterud
Fabrikksjef Raufoss Water and Gas
 

Tore Flaterud

«Raufoss-modellen» er et godt tilrettelagt videreutdanningsløp for dem som ønsker å jobbe ved siden av. Det gir muligheten til å spisse egen kompetanse, og studiet gir de rette verktøyene for å tilegne seg oppdatert kunnskap tilpasset bedriftenes behov. Her kan du ta det teoretiske rett inn i det praktiske arbeidslivet. 

 De som har gjennomført studiet, har videreutviklet seg og gitt karrieren et løft! Flere med jobb i produksjon, har etter endt studium fått ledende stillinger, samtidig som bedriftene har fått mye tilbake gjennom økt produktivitet, forbedringer, trivsel og økt kompetanse. 

Som medlem i fagrådet ved Fagskolen Innlandet har jeg sett at studiet har tilpasset seg industribedriftenes behov. Jeg vil på det sterkeste anbefale et slikt studieløp!

Vegard Løkken 
Produksjonssjef Nammo

Vegard Løkken

Gjennom Raufoss-modellen har du muligheten til å ta en ingeniørutdanning mens du er i full jobb. I samarbeid med arbeidsgiver opprettholder du inntekten under utdanningen. Det er et stor behov for fagarbeidere med videreutdanning, da vi opplever en hverdag med økt behov for kompetanse innenfor automatisering og digitalisering.

Fagskoleingeniører er etterspurt som prosessingeniører, konstruktører, ledere i produksjonsavdelinger eller som dyktige operatører i krevende produksjonslinjer. En fagskoleingeniør vil være svært attraktiv, og jobbmulighetene er mange.

Mara Da Silva
Prosessoperatør Benteler

Mara Da Silva

Er du på utkikk etter nye utfordringer eller bedre forstå det du driver med? Ønsker du bedre lønn eller vurderer du å få fagbrevet du aldri fullførte? Veien dit kan være Raufoss-modellen. Jeg meldte meg på for å få ferdighetene og kunnskapene som jeg trengte i min jobb. Industrien er i konstant utvikling, og for å matche den er faglig utdanning en nøkkel. 

Studiet gir en real utfordring og krever tid, men er fartsfylt og spennende. Engasjement og initiativ er nøkkelen til å lykkes! Jeg oppfordrer alle mine kolleger til å vurdere «Raufoss-modellen». 

Vivian Woldheim
Operatør hos Kongsberg Automotive

Vivian Woldheim

Ønsker du en spennende og lærerik etterutdanning, med tett oppfølging som gjør at du ikke havner bakpå? Med deltidsstudiet i Raufoss-modellen får du utdanning i industriparken, med dedikerte lærere og stort læringsutbytte. Her skapes gode relasjoner, og det er mindre sjanse for å gi seg underveis i et utdanningsløp.

Roger Kyseth
General Manager, BENTELER Automotive Raufoss AS

Roger Kyseth

Raufossmodellen har vist seg å være en meget god og effektiv måte å videreutdanne fagarbeidere. Ved vår bedrift har vi hatt stor suksess med å bruke Raufossmodellen til å videreutdanne kandidater til prosessteknikere, konstruktører, kvalitetsingeniører, produksjonsledere etc. Kombinasjonen praktisk kunnskap med påfyll av teori har vist seg å gi et godt fundament for videre utvikling og nye muligheter. Kombinasjonen jobb og fagskole samtidig er dessuten veldig gunstig da man faktisk tjener penger mens man tar videreutdanning. Raufossindustrien har alltid sett viktigheten av kombinasjonen fagarbeider og ingeniør og mye av det som bringer denne tradisjonen videre er nettopp Raufossmodellen.


Slik søker du:
For å bli student på dette studiet må du søke studieplass via Samordna opptak.

  • Gå til Samordna opptaks oversikt over ledige studieplasser ved norske fagskoler.
  • Velg Fagskolen Innlandet som utdanningsinstitusjon i venstremenyen for å se alle våre ledige studietilbud.
  • Velg deretter riktig studium: Maskinteknisk drift, høyere fagskolegrad, deltid høst.   
    (Det er viktig at du velger alternativet med "deltid høst", ikke "samlingsbasert" eller "heltid".)