Praktisk om studiene

På denne siden finner du all informasjon du som ny fagskolestudent ved Fagskolen Innlandet trenger. Deriblant praktiske opplysninger om hverdagen på skolen, PC-krav, bokliste, lenker til digitale tjenester og opplysninger om forsikringer, feriedager og rådgivertjenester. I menyen til høyre finner du informasjon for de enkelte studiealternativene.
Bilde
Studenter i kantina

Bli med Morten på en omvisning rundt om på skolen (film)

Skolestart

Informasjonshåndbok, velkomstbrev og annen relevant informasjon om skolestart, sendes ut med epost til alle nye studenter og publiseres på de respektive studiealternativene i høyremenyen. Her finnes også samlingsoversikten for de nettbaserte utdanningene med samlinger. All informasjon du som ny fagskolestudent trenger finner du på denne siden.

Våre studiemodeller

Fagskolen Innlandet tilbyr ulike studiemodeller, og på mange faglinjer kan du selv bestemme hvilken du ønsker å følge. 

Heltid: Studentene er daglig til stede på skolen og følger undervisning i klasserom/verksted/laboratorier. Normal studietid (for et fullt fagskolestudium) er to år.

Deltid: Studiet krever delvis fysisk fremmøte på skolen, fortrinnsvis på dagtid og som oftest en fast dag i uken. Normal studietid (for fullt fagskolestudium) er tre eller fire år. Tilrettelagt for de som er i full jobb.

Nettbasert undervisning med samlinger: Deltidsutdanning med obligatorisk fysisk oppmøte, som oftest i form av seks til syv samlinger á tre til fire dager pr. skoleår (på campus eller utvalgte studiesteder). Mellom samlingene gis det tilbud om kveldsundervisning, veiledning og oppfølging via nettet. Egen lesetid kommer i tillegg. Tilrettelagt for å kombineres med full jobb.

Forkurs i matematikk for nye studenter

Fagskolen Innlandet anbefaler alle studenter på tekniske fag som har behov for oppfriskning i matematikk å delta på kurs i matematikk før skolestart. Kurset finnes både på nett og fysisk på skolen. Informasjon om dette finner du i høyremenyen, eller her!

Samlingsplan

Samlingsplanen, og mye annen informasjon, ligger i informasjonshåndboka.

Boklister for skoleåret 2023/2024

Boklister til våre utdanninger finner du, så fort det er klart, på siden for den aktuelle utdanningen. For studiested Gjøvik vil det bli satt av tid den første skoleuka til kjøp av bøker, så du behøver ikke å ha dette klart til første skoledag. Direkte link til de ulike boklistene finner du her:

Krav til bærbare PC-er

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier? Oppdaterte krav til bærbar PC for skoleåret 2023/2024 finner du i høyremenyen.

Har du utdanning fra en annen skole?

Studenter med tidligere beståtte emner fra fagskole kan søke om innpassing av emner. Du kan også søke om fritak i emner dersom du har gjennomført annen type relevant utdanning eller realkompetanse. Du kan laste ned søknadsskjema på denne siden.

Canvas

Canvas er fagskolens digitale fag- og klasserom. Alle studenter og ansatte har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sine emner. Her kan du finne emnefliser med arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer. Canvas gir oss også en god måte å dele informasjon på.

Skoleportalen er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen Innlandet. Dette er en tjeneste levert av Innlandet fylkeskommune der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter, lagring i skyen og Office-programmer.

Tilganger til skolens systemer får du når du starter på skolen (første skoleuka).

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er, foruten en semesteravgift, gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.
https://www.lanekassen.no/

Studentforsikring

Innlandet fylkeskommune har tegnet en ulykkesforsikring som gjelder for studenter på fagskolen. Hvis en skade inntreffer, ta kontakt med skolens ledelse. Forsikringen gjelder når studentene, under skolens ledelse og ansvar, deltar i undervisning, idrettsøvelser, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i skolens naturlige nærområder i ordinær skoletid samt på direkte vei til og fra skolen. For studenter som er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen når utplasseringen inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder i ordinær arbeidstid og på direkte reise til og fra arbeidsstedet.

Kantine

Skolens kantine er åpen fra 07.30 til 15.00 mandag til fredag. Kantina driftes av Kari Aasheim og Anne Lise Aasheim.
Kantineansatte kan kontaktes på telefon 952 62 560 på dagtid.

Fortsatt noe du lurer på? Hør hva Servicetorget kan hjelpe deg med (film)