Praktisk om studiene

NB: Informasjon om studiestart 2021/2022 vil bli sendt til studentene på e-post i løpet juni. Informasjonen på denne siden vil også bli oppdatert på samme tidspunkt.

Her finner du praktiske opplysninger om hverdagen på skolen, lenker til digitale tjenester og opplysninger om forsikringer, feriedager og rådgivertjenester. I menyen til høyre finner du informasjon for de enkelte studiealternativene.

Skolestart 2021/2022

  • Informasjonshåndboka og annen relevant informasjon om skolestart 2021/22, sendes ut med epost i løpet av juni og er publisert på de respektive studiealternativene i høyremenyen.
  • Samlingsoversikt er publisert i artiklene for de ulike studiealternativene i høyremenyen.
  • Les mer om samlingsbaserte studietilbud ved Fagskolen Innlandet.

Våre studiemodeller

Fagskolen Innlandet tilbyr ulike studiemodeller, og på mange faglinjer kan du selv bestemme hvilken du ønsker å følge. De strenge korona-restriksjonene i 2021-2022 har ført til at all undervisning i en periode har vært kun nettbasert, men under normale forhold er tilbudet slik:

Heltid: Studentene er daglig til stede på skolen og følger undervisning i klasserom/verksted/laboratorier. Normal studietid (for et fullt fagskolestudium) er to år.

Deltid: Studiet krever delvis fysisk fremmøte på skolen, fortrinnsvis på dagtid og som oftest en fast dag i uken. Normal studietid (for fullt fagskolestudium) er fire år. Tilrettelagt for de som er i full jobb.

Nettbasert undervisning med samlinger: Deltidsutdanning med obligatorisk fysisk oppmøte, som oftest i form av seks samlinger á tre dager pr. skoleår (på campus eller utvalgte studiesteder). Mellom samlingene gis det tilbud om kveldsundervisning, veiledning og oppfølging via  nettet. Egen lesetid kommer i tillegg. Tilrettelagt for å kombineres med full jobb.

Nettbasert undervisning: Foregår kun digitalt. Særlig egnet for å kombineres med full jobb.  

Forkurs i matematikk for nye studenter

Fagskolen Innlandet anbefaler alle studenter på tekniske fag som har behov for oppfriskning i matematikk å delta på kurs i matematikk før skolestart. Informasjon om dette finner du i artikkelen med informasjon om ditt studiealternativ i høyremenyen.

Boklister for skoleåret 2021/2022

Vil du komme i gang med å skaffe deg studiemateriell? Boklistene for skoleåret 2021/2022 er publisert på de respektive studiealternativene i høyremenyen. 

Krav til bærbare PCer

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier? Oppdaterte krav til bærbar PC for skoleåret 2021/2022 er publisert på de respektive studiealternativene i høyremenyen.

Har du utdanning fra en annen skole?

Studenter med tidligere beståtte emner fra fagskole kan søke om innpassing av emner. Du kan også søke om fritak i emner dersom du har gjennomført annen type relevant utdanning eller realkompetanse. Du kan laste ned søknadsskjema på denne siden.

Canvas

Canvas er fagskolens digitale fag- og klasserom. Alle studenter og ansatte har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sine emner. Her kan du finne emnefliser med arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer. Canvas gir oss også en god måte å dele informasjon på.

Skoleportalen er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen Innlandet. Dette er en tjeneste levert av Innlandet fylkeskommune der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter, lagring i skyen og Office-programmer.

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.
https://www.lanekassen.no/

Studentforsikring

Innlandet fylkeskommune har tegnet en ulykkesforsikring som gjelder for studenter på fagskolen. Hvis en skade inntreffer, ta kontakt med skolens ledelse. Forsikringen gjelder når studentene, under skolens ledelse og ansvar, deltar i undervisning, idrettsøvelser, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i skolens naturlige nærområder i ordinær skoletid samt på direkte vei til og fra skolen. For studenter som er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen når utplasseringen inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder i ordinær arbeidstid og på direkte reise til og fra arbeidsstedet.

Kantine

Skolens kantine er åpen fra 07.30 til 14.00 mandag til fredag. Kantina driftes av Kari Aasheim og Anne Lise Aasheim.
Kantineansatte kan kontaktes på telefon 952 62 560 på dagtid.