Parkeringsbestemmelser Fagskolen Innlandet, Gjøvik

Følgende parkeringsbestemmelser gjelder for studenter ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.
parkeringskart Gjøvik

1. Studenter ved Fagskolen Innlandet skal bruke parkeringshuset ved Kallerudhallen, se kart. Studenter kan ikke parkere på plassen foran skolebygget, den er kun for ansatte.

2. Parkeringsplass med motorvarmer tildeles etter søknad og særskilt vurdering, og i den utstrekning slike finnes. Disse plassene kan ikke brukes av andre enn de som er tildelt plassen. Søknaden behandles av Studentrådet. Plass med motorvarmer er belagt med årsavgift.

3. All parkering skal skje innenfor oppmerkede felter. Det er ikke tillatt å parkere i kjørefelt eller på plenen. Parkering i tilstøtende adkomstveier er bare tillatt i den utstrekning offentlige skilter/bestemmelser ikke er til hinder for det.

4. Det er ikke adgang til å kjøre på internt veinett i skoleanleggene, bortsett fra for nødvendig varetransport og utrykningskjøretøyer.

5. Kjørehastigheten innenfor parkeringsområdet er maks. 10 km/t.