Parkeringsbestemmelser Fagskolen Innlandet, Gjøvik

Følgende parkeringsbestemmelser gjelder for studenter ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.
 • Studentene ved Fagskolen Innlandet skal bruke 2. etasje i parkeringshuset eller områder merket lyseblått i kart nedenfor.
  Studenter har ikke anledning til å parkere på plassen foran skolebygget, eller merkede plasser i 1.etasje i parkeringshuset. 
   
 • Studentrådet disponerer noen av plassene i 1. etasje i parkeringshuset og tildeler disse til studenter etter søknad. Disse plassene kan ikke brukes av andre enn de som er tildelt plassen. Tildelt fast plass er belagt med en årsavgift.
   
 • Parkeringsbestemmelsene håndheves etter privatrettslig praksis på hele campus.
      
 • All parkering skal skje innenfor oppmerkede felter. Det er ikke tillatt å parkere i kjørefelt eller på plenen. Parkering i tilstøtende skal kun skje i henhold til offentlige skilter/bestemmelser.
   
 • Det er ikke adgang til å kjøre på internt veinett i skoleanleggene, bortsett fra for nødvendig varetransport og utrykningskjøretøyer.
   
 • Kjørehastigheten innenfor parkeringsområdet er maks. 10 km/t.