− Viktig å satse på fag- og yrkeskompetanse

− Fagskolene får en svært viktig plass i framtidens arbeidsmarked, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under sitt besøk på Fagskolen i Østfold onsdag.

Ministerens besøk på Fagskolen på Kråkerøy i Fredrikstad var kommet i stand i forbindelse med regjeringens løfte om å styrke hele yrkesfagopplæringen, som ble presentert i Stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden» i desember i fjor.

Møter stor omstillingsprosess med kompetanse

Kunnskapsministeren ble ønsket velkommen av rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke, før rektor presenterte fagskolen og ministeren stortingsmeldingen i skolens fullsatte auditorium.

Røe Isaksen ser store utviklingsmuligheter for fagskolene i årene framover, og ikke minst ser han viktigheten av å styrke fag- og yrkeskompetanse for framtidens arbeidsmarked.

− Vi står i en omstillingsperiode i norsk økonomi. Det blir desto viktigere å satse på fag- og yrkeskompetanse. Yrkesutdanning blir minst like viktig som universitetsutdannelse. Fagskolene kommer til å spille en viktig rolle i omstillingen, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Mangel på fagarbeidere

Kunnskapsministeren viste til at Norge ifølge SSB vil mangle 100.000 fagarbeidere i 2035.

Han pekte også på at fire av ti bedrifter ifølge NHOs kompetansebarometer 2015 oppgir at kompetansemangel har ført til at de har latt være å utvide virksomheten eller at de har tapt kunder eller markedsandeler.

Denne situasjonen legger begrensninger på næringslivet, og dette må vi ta på alvor. Stortingsmeldingen er en start på en satsing, og målet er å få bedre fagskoler og å synliggjøre disse.Styrking av fag- og yrkeskompetanse er viktig for Norge og for norsk økonomi, sa Røe Isaksen.

Lærere, studenter og tilstedeværende politikere fikk høre en engasjert kunnskapsminister snakke om de endringene han mener må til i fag- og yrkesutdanningen og det ble nikket anerkjennende fra forsamlingen.

Kan bli høyere yrkesutdanning

Dagens over 15.000 studenter ved landets 94 fagskoler har færre velferdsgoder og rettigheter enn studenter ved høyskoler og universiteter. 

− Fagskolene har vært utsatt for en systematisk forskjellsbehandling. Med denne stortingsmeldingen har vi varslet at vi ønsker å endre på det, sa Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår i Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» en rekke tiltak for å gjøre det mer attraktivt å velge fagskoleutdanning, og det åpnes for å kalle fagskoleutdanning for høyere yrkesutdanning.

Det foreslås også i Stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden» å gi alle fagskolestudentene stemmerett i styrene, støtte til utenlandsopphold og rett til å være del av en studentsamskipnad som gir tilgang til studentbolig og andre velferdsgoder. 

De viktigste tiltakene i Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden»:

 • Utviklingspott på 35 millioner kroner
 • Rett til å være del av en studentsamskipnad
 • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
 • Nytt nasjonalt opptakssystem
 • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
 • Ny kvalitetspris
 • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
 • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
 • Treårig fagutdanning ved særlige tilfeller

Fakta om fagskoleutdanningen:

 • Det er 94 fagskoler spredt over hele landet, med litt over 15.000 studenter
 • Fagskoleutdanning er høyere yrkesutdanning og et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning.
 • Utdanningene er korte og praksisnære (0,5-2 år). Bygger oftest på fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, men også på generell studiekompetanse.
 • Fagskolene tilbyr et bredt spekter av fag, der tekniske fag og helse- og oppvekstfag er de fagområdene som har flest studenter.
Publisert: 20.01.17, Kl. 09:51 / Av: Haavard