Viktig informasjon til studenter og ansatte ved Fagskolen Innlandet - oppstart skoleåret 2020-2021

På grunn av koronasituasjonen er det i dag besluttet at samlinger for studenter i år 2, 3 og 4 ved samlingsbaserte/nettstøttede studier ved Fagskolen Innlandet gjennomføres digitalt – i første omgang fram til og med uke 41.

Videofil

Følgende utdanninger/klasser møter på skolen og i henhold til tidligere utsendte planer:

 • Alle heltidsstudenter – både 1. og 2. klasse skal ha fysisk oppmøte på skolen. 
 • Alle samlinger for førsteårs nettstudenter kjøres som planlagt med fysisk oppmøte på skolen.
 • Alle helseklasser har fysisk oppmøte på skolen, men enkeltdager kan kjøres digitalt. 
 • Alle landbruksklasser møter fysisk på sine studiesteder på grunn av behovet for feltarbeid. 

Studenter/klasser som er nødt til å gjennomføre laboratorieøvelser for å kunne få nødvendig studieprogresjon vil unntaksvis kunne få fritak fra denne bestemmelsen. Eventuelle spørsmål om unntak fra bestemmelsen rettes til avdelingsleder som vil ta dette opp til drøfting i skolens ledergruppe. 

Ny beslutning om evt. videreføring av ordningen og/eller opp- eller nedtrapping av ordningen vil tas i uke 38. Smittesituasjonen og/eller regjeringens retningslinjer vil naturligvis bli løpende vurdert og vil kunne endre på tiltakene.  

Enkeltpersoner kan av særskilte grunner ha behov for alternativ skolestart. Slike behov vil vurderes individuelt. Henvendelse sendes til radgiver@fagskolen-innlandet.no. Du kan også ringe dette nummeret hvis du heller vil snakke med noen: 61 15 54 05

Romfordeling og smittevern

 • Heltidsklasser vil få dedikerte klasserom.
 • Studenter skal kun oppholde seg i tildelt klasserom.
 • Nett- og deltidsstudenter får tildelt klasserom som gjelder for hele dager.
 • Studentene benytter inngang og utgang i den etasjen de har fått tildelt klasserom.
 • Oversikt over romfordeling vil bli sendt ut i uke 33. 
 • Det tas hensyn til 1-meters regelen ved tildeling av klasserom.
 • Fagskolen Innlandet låner klasserom og auditorier på campus for å dekke det ekstra rombehovet behovet som har oppstått som følge av smittevernreglene.
 • Bruk av grupperom: Det vil bli begrensninger på antall personer som kan oppholde seg i grupperom og møterom. Hvert rom merkes med tillatt antall personer.

Det er montert håndspritdispensere i alle klasserom, ved inn- og utganger, i kantina og i andre fellesarealer. Det er svært viktig at alle spriter hender med én gang de går inn på skolen. 

Golvmerking, pleksiglass og informasjon om smittevern er plassert på steder skolen mener dette er påkrevd. 

For mer detaljert informasjon om smittevern ved Fagskolen Innlandet, se oppdatert smittevernveileder.