– Vi kan hjelpe mange

Altfor mange sliter med lese- og skrivevansker. Fagskolen Innlandet har tatt tak i problemet – og ser at mange raskt kan få god hjelp.

Gjenstridige ord, bokstaver som hopper, tall og regnestykker som ikke vil henge sammen. Variantene kan være flere, men lese- og skrivevansker (dysleksi) har ett fellestrekk: De oppleves som svært plagsomme hos dem som er rammet. Og altfor ofte er hjelpen uteblitt.

– Av ulike grunner, iblant uforståelige for oss her på fagskolen, er vanskene ikke oppdaget på tidligere skoletrinn, sier Eva Engenes, PP-rådgiver (pedagogisk-psykologisk) på Fagskolen Innlandet.

Det er hjelp å få!

Men på Gjøvik, altså på Fagskolen Innlandet, er det hjelp å få. For å forhindre frafall i studiene og få mer fornøyde studenter har skolen iverksatt systematiske tiltak. En del som har valgt yrkesfag på videregående, har valgt denne yrkesveien nettopp fordi utfordringene med å lese og skrive ble opplevd som for store i mer teoritung utdanning. Det er derfor viktig å ta tak i dette – og det viser seg altså at hjelpen kan være behagelig nær.

– Lang erfaring med nederlag på skolen har gitt en del av våre studenter et lavt selvbilde. For å hjelpe dem i å lykkes med etterutdanningen har skolen derfor i snart 15 år gitt tilbud til alle studentene om kartlegging av mulige lese-, skrive- og matematikkferdigheter allerede ved skolestart, sier Eva Engenes. Ved å tilby dette til alle senkes terskelen for å innrømme at man kan ha slitt på skolen tidligere.

Takket være en effektiv jungeltelegraf, drevet særlig av tidligere studenter, melder så mange som 75 prosent av studentene seg til denne kartleggingen.

– Bare en liten andel av disse får diagnosen dysleksi. Andre kan ha mindre vansker. Men gjennom tester, intervjuskjemaer og samtaler med den enkelte student får både han/hun og skolen økt innsikt i hva som kan ha vært et problem tidligere, sier rådgiver Engeset.

Ingen ting med intelligens å gjøre

- Dysleksi har ingen ting med intelligens å gjøre (bl.a. strever statsminister Erna Solberg med dette), men problemene med å tilegne seg teori kan øke jo mindre man leser og skriver. Noen har skaffet seg strategier for å skjule problemene, det er ikke lenge siden det var flaut og skambelagt å innrømme lese- og skrivevansker.

Det første tiltaket, som settes i gang raskt etter studiestart, er matematikk-kurs.

– Matematikken oppleves ofte av studentene som det mest prekære problemet, forteller Eva Engenes. Omtrent samtidig med tilbud om mattekurset arrangerer skolen også kurs i studiestrategi. Etter matematikk-kurset følger en introduksjon av nyttige læremidler for å bedre lese- og skriveferdighetene. Skolen presenterer og veileder i fire-fem dataprogrammer som studentene selv kan bruke – i et omfang de selv bestemmer. Et viktig innhold i disse programmene er at studentene også kan få høre teksten de arbeider med.

– Ved å høre teksten blir man en bedre leser. Mange sier at dette hjelper dem, og de ønsker å lese mer. Dessuten oppleves det som trygt å vite at de nå får hjelp, det psykologiske betyr mye, sier rådgiveren. Som forteller at også hørsel og syn blir sjekket – ofte med god grunn.

– Noe får råd om å oppsøke optiker. Vi pirker borti mye som tidligere ikke har vært pirket i, smiler rådgiveren.

Mer fornøyde studenter

Studentene bestemmer altså selv hvor mye de vil bruke det tilbudte dataverktøyet. Noen ber om ytterligere bistand, og da kan skolen gi individuell hjelp. Ofte kan tre-fire runder med slik bistand være tilstrekkelig. Mens noen få kan oppleve problemene som så alvorlige at de velger å slutte på skolen.

– Stort sett ser vi at dette nytter. Vi opplever at vi får mer fornøyde studenter som klager mindre – også på lærerne. For lærerne er det viktig å være visuelle – altså å bruke tavla mye, vise ting i praksis. De må også forklare godt nye begreper. Videreutdanning i tekniske fag er nesten som å tilegne seg et nytt språk. Faguttrykkene må læres og bli en del av dagligspråket, det er ikke mer hokus-pokus enn det. Samarbeid og fleksibilitet er viktig, da blir resultatet best, sier PP-rådgiver Eva Engenes. 

Publisert: 26.11.15, Kl. 09:09 / Av: Lars-Ludvik Røed