Vi fortsetter tilbudet med kurs for permitterte

Fagskolen Innlandet fortsetter å arrangere kurs- og opplæringsaktivitet for permitterte. – Vi er veldig glade for å kunne ta fatt på dette arbeidet igjen etter at vi gjennomførte tre suksessrike kurs i 2020 . Vi vil gjerne bidra med kompetansehevende tiltak til permitterte og arbeidsledige i en vanskelig situasjon, sier Roy Jakobsen, avdelingsleder for industriell teknologi og logistikk.
Bilde
Gå på kurs mens du er permittert

I uke 15 startet kurset prosjektledelse med 25 deltagere. Opplæringen foregår på digitale plattformer og vil pågå i sju uker, med en digital undervisning i hver uke. Omfanget av kurset tilsvarer 5 studiepoeng. Kurset i prosjektledelse ledes av Ane Fosse, Lars Harald Lied og Harald Westgaard, alle med seniorkompetanse innenfor feltet. Gjennom kurset lærer studentene og grunnleggende kunnskap om prosjektledelse. Dette dreier seg om planlegging, organisering, oppfølging og avslutning av et prosjekt. I tillegg vil kurset inneholde temaer relatert til risikostyring, lønnsomhet, endringsledelse, kreativ problemløsning og målstyring. 

Videre vil Fagskolen Innlandet tilby tre kurs gjennom høsten 2021: 
•    Lean - Uke 42 - 47.
•    Industriøkonomi - Uke 48 (2021) - uke 4 (2022).
•    Ledelse av verdikjeder - Uke 6 - 12 (2022).

Pengene som er bevilget fra fylkeskommunen, er en del av satsingen «økt rammetilskudd for kompetanserettet aktivitet». Derfor er kursene gratis for deltagerne.

For kurspåmelding og nærmere opplysninger, ta kontakt med skolen.