Vellykket karrieredag

Fagskolestudenter er attraktive. Årets karrieredag trakk til seg flere bedrifter enn noen gang.
Fagskolen Innlandet Karrieredag
ØM Fjeld as var en av de mange bedriftene som kom til karrieredagen.

Fredag 9.februar var det karrieredag på Fagskolen Innlandet. Atter en gang et vellykket arrangement. Studenter fikk møte bedrifter, og nyttig og verdifull informasjon ble utvekslet. I år var det 20 bedrifter som hadde funnet veien til fagskolen. Det var arrangøren, Studentrådet ved fagskolen, veldig fornøyd med. De første timene gikk praten livlig for seg, og det var trangt i kantina der bedriftene hadde sine stands.

Studentene var fornøyd med at så mange bedrifter var tilstede. Mange av bedriftene var på utkikk etter medarbeidere, og mange studenter satte seg på liste hos aktuelle bedrifter.

Mange studenter var veldig glade for anledningen til å knytte kontakter. Hensikten med karrieredagen er å skape en møteplass for bedrifter og studenter. Bedriftene på sin side uttrykte alle at det var viktig å få denne kontakten, siden fagskolenkandidater har den praktiske og teoretiske bakgrunnen de trenger. Fagskoleutdannede er en viktig ressurs for bedriftene. Dette var en enstemmig konklusjon fra bedriftenes side.