Satser på økologisk landbruk

<p>Fagskolen Innlandet håper å kunne tilby et studium i økologisk landbruk fra høsten 2017.</p>
Fagskolen Innlandet Økologisk landbruk
Fagskolen Innlandet ønsker å tilby studier i økologisk landbruk.

Vil du produsere mat som tilfredsstiller dagens krav til økologisk matproduksjon både med hensyn til kvalitet og økonomi? Vil du oppnå rådgiverkompetanse innenfor fagfeltet? Da kan studier ved Fagskolen Innlandet være noe for deg.

— Våre landbruksstudenter sier at fagskoleutdanning gir muligheter til å drive gården på en bedre måte, sier Anne Rørvik, som er avdelingsleder for landbruk på Fagskolen Innlandet.

— De blir bedre til økonomistyring og driftsledelse. Noen av våre studenter blir også landbruksrådgivere. Andre bygger på med praktisk pedagogisk utdanning for å bli lærere.

Samarbeid

Studiet Økologisk landbruk skal gjennomføres i samarbeid med Hvam videregående skole og Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Søknaden om opprettelsen av studietilbudet er nylig sendt til NOKUT.

Studiet er nettbasert med samlinger, og undervisningen på samlinger vil foregå ved tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid, oppgavearbeid, befaringer/ekskursjoner, veiledning og laboratorieøvelser i felt.

Samlingene vil foregå på Hvam og Sogn Jord- og Hagebruksskule. Dette vil sikre at studentene får en bredere innsikt i både muligheter og utfordringer i økologisk produksjon for ulike regioner i landet.

Kvalitetskrav

I landbruksproduksjon skiller man mellom konvensjonelt og økologisk landbruk. Økologisk landbruk innebærer blant annet en produksjonsform der det er klare begrensninger for bruk av gjødsel, fôr og plantevernmidler samt forbud mot bruk av genmodifiserte organismer.

Fagskoletilbudet skal gi kunnskap om produksjon av mat basert på økologiske kriterier og kvalitetskrav. Det skal også gi grunnlag for en økonomisk robust produksjon som setter krav til kompetanse innen bedriftsøkonomi og ledelse.