Rekordtall på helsefag

92 nye studenter er tatt opp til studier i helsefag ved Fagskolen Innlandet i høst.
Helsefag Fagskolen Innlandet

Studentene er fordelt på fire fagretninger: Kreftomsorg og lindrende pleie, Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, Barsel og barnepleie og Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming. Sistnevnte er et nytt studium som starter for første gang i høst.

– Fagskolen satser på helsefag, sier avdelingsleder Line Narvesen Jørgentvedt.

– Vi har midler til å utvikle digital pedagogikk og undervisningsmetoder, og gleder oss til å jobbe sammen med studentene for å videreutvikle våre studietilbud. Helsefag har dyktige faglærere som har nær kontakt med praksisfeltet.