Ønsker du å kombinere jobb med undervisning?

Tette relasjoner mellom yrkesliv og fagskole bidrar til å kvalitetssikre den kompetansen som dagens krevende arbeidsliv trenger. Vi ønsker å komme i kontakt med bedrifter og personer som kan bidra som gjesteforelesere, deltidsansatte eller i andre former for innleie.
Bilde
Webteaser

Fagskolen Innlandet søker å komme i kontakt med sterke fagpersoner som sammen med sin jobb også kan bidra med undervisning innenfor teknologifagene:

→ Automasjon
→ Elektro
→ Industriell digitalisering
→ Lean
→ Logistikk

Fagskolen Innlandet utdanner studenter (heltid, deltid og nett) innenfor en rekke områder. Det er en viktig målsetting for skolen å gi studenter og arbeidsgivere en oppdatert og etterspurt kompetanse.

Fagskolen Innlandet sin visjon er:

Norges mest framtidsrettede fagskole – der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles.

Skolen har i dag 75 ansatte lærere som alle bidrar til å holde en høy faglig standard. De senere årene har skolens aktiviteter økt betydelig i både antall studietilbud og studenter. I tillegg så arbeider Fagskolen Innlandet hardt for å realisere myndighetenes intensjon om å styrke norske bedrifter med korte, målrettede og oppdaterte moduler (livslang læring). Skolen ønsker derfor å komme i kontakt med personer som kan kombinere en operativ jobb i yrkeslivet sammen med undervisning.

Vi har en sterk tro på at tette relasjoner mellom yrkesliv og skole bidrar til å kvalitetssikre den kompetansen som dagens krevende arbeidsliv trenger. Hensikten med «utlyse» dette behovet, er å komme i kontakt med bedrifter og / eller personer som kan bidra i en eller annen form. Å bidra her kan være alt i fra en gjesteforelesning til deltidsansettelse eller former for innleie. Formen for samarbeidet bestemmes av ønske, behov, muligheter og situasjon.

Dersom dette høres interessant ut, så ta kontakt for en avklarende samtale.

Kontaktpersoner:

Roy Jakobsen, avdelingsleder, roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no,  911 17 260

Frank-Jørgen Vangen, Assisterende rektor, frank-jorgen.vangen@fagskolen-innlandet.no, 958 12 313

Lars Harald Lied, Lærer, lars.harald.lied@fagskolen-innlandet.no,  454 88 152

Frist for å ta kontakt: 1. februar 2021

Om arbeidsgiveren

Fagskolen Innlandet drives av Innlandet fylkeskommune og er en av landets største offentlige fagskoler med flere enn 1300 studenter og 75 lærere. Skolen tilbyr studier innen tekniske fag, helsefag, landbruksfag og økonomi- og ledelsesfag. Fagskolen har heltids, deltids og nettstøttede studietilbud.

Fagskolen ligger på Campus Kallerud sammen med NTNU Gjøvik og flere innovative bedrifter. Fagskolen er en del av et større kompetansemiljø og samarbeider med næringslivet i området. Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine.

Fagskolen Innlandet har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring.