Nytt studietilbud ved Fagskolen Innlandet

<p>Fra høsten 2016 kan du studere Kompositt- og plastbearbeiding ved Fagskolen Innlandet</p>
Fagskolen Innlandet Kompositt plastbearbeiding
Hexagon Ragasco AS produserer propanbeholdere i kompositt.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har nylig godkjent fagskolestudiet Kompositt- og plastbearbeiding ved Fagskolen Innlandet. Studiet starter opp allerede til høsten.

NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene, blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud. I sin vurdering av utdanningstilbudet skriver den sakkyndige komiteen: «Utdanningen anbefales godkjent. Tilbudet holder særlig høy kvalitet». 

Utdanning for framtiden

Studiet er utviklet gjennom et Arena-prosjekt ledet av i4plastics.

Gjennom utdanningen utvikler studenten kunnskaper og ferdigheter som en kan bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagskoleingeniør. 

Studiet skal kvalifisere studentene til tekniske oppgaver og lederoppgaver innen kompositt- og plastbearbeidingsindustrien. Utdanningen kvalifiserer til mellomlederstillinger i bedrifter med arbeidsoppgaver innenfor produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester og etablering av egen virksomhet innen kompositt- og plastbearbeidingsindustrien. 

Vil du søke på studiet? Les om opptakskrav og søknadsfrist på denne siden: 

http://fagskolen-innlandet.no/slik-soker-du

Utdanningen tilbys på heltid og som nettbasert studium.

Nettverk

I forbindelse med studiet i Kompositt- og plastbearbeiding har Fagskolen Innlandet inngått samarbeidsavtaler med Nammo Raufoss, Kongsberg Automotive, Sintef Raufoss Manufacturing, Mapei AS samt Opplæringskontoret for Industrifag på Raufoss og Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse. Gjennom dette samarbeidet kan Fagskolen innlandet tilby blant annet:

  • Undervisning fra bedriftsrepresentanter
  • Bedriftsbesøk
  • Prosjektarbeid og hovedoppgaver for studenter
  • Utplasseringsordninger