Ny studiekatalog for Fagskolene på Østlandet

<p>Studietilbudet på fagskolene er større enn noen gang.</p>
Studiekatalog 2016
Fagskole-studenter er attraktiv arbeidskraft, og den nye katalogen viser at mulighetene er mange for dem som vil øke sin kompetanse.

Lyst til å lære mer om elektrofag, rusomsorg og psykisk helse, sauehold og naturbaserte råvarer? Eller hva med datateknikk, barn og oppvekst, natur- og kulturbasert entreprenørskap?

Den nye katalogen for de seks offentlige fagskolene på Østlandet er innholdsrik lesning. Og særlig interessant bør den være for alle med yrkesfaglig utdanning, med fagbrev eller med jobberfaring som kan kvalifisere til opptak. Fagskole-studenter er attraktiv arbeidskraft, og den nye katalogen viser at mulighetene er mange for dem som vil øke sin kompetanse.

Den 80 sider store katalogen har tre hovedkapitler: Tekniske fag, helse- og oppvekstfag og landbruksfag. Innenfor hvert av disse fagområdene finnes det en rekke studietilbud. Skolene, som finnes i fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Hedmark/Oppland og Oslo/Akershus, tilbyr både heltids- og deltidsstudier. Nettbaserte studier, ofte kombinert med samlinger, blir stadig mer populære, de gjør det enklere å kombinere jobb og utdanning.

Studiene i katalogen begynner høsten 2019. Søknadsfristen er 15. april, den er felles for alle skolene. Etter denne datoen kan det søkes om restplasser - da direkte til den enkelte skole. 

Katalogen finnes både i papirutgave og elektronisk. Papirkatalogen er utstyrt med fargemarkører for enkel orientering. På skjerm kan katalogen leses her: http://issuu.com/millimeterpress/docs/fagskolene_studiekatalog_innmat_iss

Informasjon om fagskolenes utdanningstilbud høsten 2019 finner du også på våre nettsider (altså der du er nå) under menypunktet "Studier".