Ni gode grunner for å søke Fagskolen Innlandet

Med over 1000 studenter er Fagskolen Innlandet landets største offentlige fagskole. Skolen ligger i Gjøvik. Nærmeste nabo på campus er NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik), og det er over 4000 studenter på området.

1. Et yrkesrettet alternativ til høgskole

Vår nære tilknytning til yrkesfag og bedrifter gir en mer praktisk rettet undervisning enn på høyskole/universitet.

2. Studiene kombinerer teori og praksis

På Fagskolen Innlandet møter du lærere med yrkeserfaring og du får teoretisk påfyll som er basert på den erfaringen du allerede har fra arbeidslivet.

3. Kompetansen du får er etterspurt

Fagskolen Innlandet samarbeider tett med lokale bedrifter, og fagplaner og undervisning er knyttet opp mot bedriftenes behov. Bedriftene vet at fagskolene leverer arbeidskraft med matnyttig kompetanse.

4. Studiene åpner nye muligheter

Fagskolestudier er en rask og effektiv måte å bli kvalifisert for mer ledende og bedre betalte stillinger, ofte i den bedriften du allerede jobber i. Du får oppdatert og utvidet kunnskap og blir i tillegg skikket til lederfunksjoner. «Veldig inspirerende», lyder attesten fra mange studenter.

5. Våre studenter er blant landets mest fornøyde 

Etter noen år i yrkeslivet gir Fagskolen Innlandet ny inspirasjon og faglig påfyll. Med variert yrkesbakgrunn og ulik alder lærer fagskolestudentene også mye av hverandre – studentmiljøet er både er trivelig og nyttig.

6. Heltid, deltid eller nettbaserte studier

På mange av våre utdanninger kan du velge mellom heltids- deltids eller nettstudier slik at du kan tilpasse studiene til din hverdag og virkelighet. Fagskolen Innlandet har lang erfaring i å tilby nettbasert utdanning.

7. Vi samarbeider med arbeidslivet om prosjekter

Fagskolen Innlandet har mange konkrete prosjektoppgaver som er utarbeidet sammen med lokale bedrifter.

8. Fagbrev eller fem års yrkeserfaring

Du kommer inn på studiene med fagbrev eller minst fem års relevant yrkeserfaring. Studentene som tas opp, har yrkesfaglig utdannelse/fagbrev/realkompetanse, og skolene videreutvikler disse fagkunnskapene.

9. Vi er landets største offentlige fagskole

Fagskolen Innlandet skal være landets mest framtidsrettede fagskole. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle vårt faglige tilbud og deltar i utviklingsprosjekter for å heve kvaliteten på våre studier.

Publisert: 20.03.17, Kl. 19:31
Relaterte saker: